Брой 143 (148), 25-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 млн. фалшиви стоки по границите на Съюза


През 2011 г. митниците на ЕС са конфискували близо 115 млн. продукта по подозрение в нарушаване на правата на интелектуална собственост (ПИС) в сравнение със 103 млн. през 2010 г. Броят на установените случаи се е увеличил с 15 % в сравнение с 2010 г. Стойността на конфискуваните стоки възлиза на почти 1,3 млрд. евро в сравнение с 1,1 млрд. евро през 2010 г. съгласно годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците по отношение на прилагането на ПИС. В този доклад се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на конфискуваните по външните граници на ЕС продукти, които са били в нарушение на ПИС. Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24%), опаковъчни материали (21%) и цигари (18 %). Продуктите за ежедневна употреба и продуктите, които биха били потенциална заплаха за здравето и безопасността на потребителите представляват 28,6% от общия брой на конфискуваните стоки, в сравнение с 14,5% през 2010 г. Броят на конфискуваните пощенски колетни пратки продължи да се увеличава през 2011 г., като 36% от конфискациите са свързани с лекарства.

По отношение на страните на произход на фалшифицираните стоки, Китай продължава да държи първенството, като там са произведени 73% от всички изделия, нарушаващи ПИС. За някои категории продукти други страни продължават да бъдат основна страна на произход, като например Турция по отношение на хранителните стоки, Панама по отношение на алкохолните напитки, Тайланд — за безалкохолните напитки, и Хонконг — за мобилните телефони. Около 90% от задържаните продукти са или унищожени, или е заведено дело за установяване на нарушение.

Контекст

Както се подчертава в стратегията „Европа 2020“, защитата на правата на интелектуална собственост е крайъгълен камък на икономиката на ЕС и основен двигател за по-нататъшния ѝ растеж в области като научните изследвания, иновациите и заетостта. Ефективното прилагане на ПИС е важно също така за защитата на здравето и безопасността, тъй като някои фалшифицирани продукти (като хранителни стоки, козметични продукти и играчки за деца), произведени в нерегламентирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за гражданите.

Доброто сътрудничество с търговските партньори може също значително да подпомогне предотвратяването на износа към ЕС на стоки, нарушаващи правата на интелектуална собственост. През 2009 г. ЕС и Китай подписаха План за действие, който акцентира конкретно върху подобряването на сътрудничеството в прилагането на митническите разпоредби по отношение на ПИС (IP/09/193). През 2010 г. срокът на прилагане на Плана за действие беше удължен до края на 2012 г.(IP/10/1079). Изключително важно е и сътрудничеството с промишления сектор, за да се гарантира, че стоките, които са в нарушение на ПИС, могат да бъдат правилно разпознати. В случай на подозрение за нарушение на техните права на интелектуална собственост предприятията могат да изискат действия от страна на митническите власти, а предоставяната от промишлеността информация помага на митническите органи да насочат по-добре извършваните от тях проверки. Комисията е разработила ръководство за притежателите на ПИС, за да им съдейства при подаването на такива искания.

За пълния текст на доклада виж  тук

НОВИНИ ОТ БТПП
С решение от днес Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация
БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на облекчената процедура за установяване на вземания
Палатата счита, че законът следва да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност Още
Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП
Разгледани бяха предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори Още
БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачеството
Проучват се добри практики в публично-частното партньорство за прехвърляне на резултати от научни изследвания към бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПАЗАР НА ТРУДА
Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица
Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 млн. фалшиви стоки по границите на Съюза
Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24 %), опаковъчни материали (21 %) и цигари (18 %) Още