Брой 143 (148), 25-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

С решение от днес Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация


С огромно удовлетворение уведомяваме българското общество за това, че с решение на Министерски съвет от днес, 25 юли 2012 г., БТПП е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище.

Използваме случая да благодарим на всички, които подкрепиха и помогнаха най-голямата неправителствена организация на бизнеса в България да получи това признание.

Разчитаме, че тези, които от неосведоменост или криворазбрано упорство искаха тя да бъде изключена от тристранния диалог, ще преразгледат своите позиции и ще приемат подадената от БТПП ръка за една по-креативна работа в полза на българската икономика.

Обединението на усилията за работа в полза на България е два пъти по-важно сега – в дни на изпитания и трудности.

Решението на Министерски съвет ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
С решение от днес Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация
БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на облекчената процедура за установяване на вземания
Палатата счита, че законът следва да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност Още
Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП
Разгледани бяха предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори Още
БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачеството
Проучват се добри практики в публично-частното партньорство за прехвърляне на резултати от научни изследвания към бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПАЗАР НА ТРУДА
Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица
Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 млн. фалшиви стоки по границите на Съюза
Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24 %), опаковъчни материали (21 %) и цигари (18 %) Още