Брой 143 (148), 25-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП


В рамките на годишните срещи на задграничните ни търговски представители с българските делови среди, ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси в Берлин Галина Лалева посети БТПП и разговаря с председателя на Палатата. Обсъдени бяха широк кръг въпроси, свързани с двустранната търговия, инвестициите и туризма в контекста на икономическата ситуация в ЕС.

Отбелязани бяха изключително здравите основи на сътрудничеството България-Германия и ролята на търговските палати от двете страни за тяхното надграждане. Разгледани бяха и предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори.

Германия е водещ външнотърговски партньор на България. За 2011 г. износът за Германия заема 11.93% от общия износ (1-во място), а вносът от Германия заема 10.99% от общия внос (2-ро място след Русия). Стокообменът през 2011 г. отбеляза ръст 27,8% спрямо 2010 г. (по данни на МИЕТ). Независимо от тази положителна тенденция, по време на срещата бе отбелязано, че има неизползван потенциал в двустранната търговия.

НОВИНИ ОТ БТПП
С решение от днес Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация
БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на облекчената процедура за установяване на вземания
Палатата счита, че законът следва да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност Още
Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП
Разгледани бяха предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори Още
БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачеството
Проучват се добри практики в публично-частното партньорство за прехвърляне на резултати от научни изследвания към бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПАЗАР НА ТРУДА
Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица
Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 млн. фалшиви стоки по границите на Съюза
Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24 %), опаковъчни материали (21 %) и цигари (18 %) Още