Брой 143 (148), 25-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

25.07.12.01 ФРАНЦИЯ
Френски производител на системи за охрана и наблюдение на сгради, включително контрол на достъпа, неправомерно влизане, видео наблюдение, система за управление на ключове и техническо управление търси дистрибутори в Европа.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.02 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, специализирана в производството на бутилирано вино и „грапа“ от грозде, търси дистрибутори, агенти и представители.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.03 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, специализирана в производството на не-органичен и органичен студенопресован зехтин и ароматен (пикантен) зехтин, търси дистрибутори, агенти и представители.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.04 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, специализирана в производството на студенопресован зехтин и консервирани в зехтин зеленчуци, търси дистрибутори.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.05 СЛОВАКИЯ
Словашки производител на огнеупорни (пожароустойчиви) продукти, грънчарски продукти и декоративна керамика търси чуждестранни партньори – агенти или дистрибутори – за изделията си.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.06 ИСПАНИЯ
Испанска фирма, специализирана в производството на системи за изпитване на производствени процеси, търси търговски посреднически услуги.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.07 ГЪРЦИЯ
Гръцка фирма, специализирана в производството на кухни и врати за шкафове и пейки (маси), търси дистрибутори, предлага подизпълнение и реципрочно производство. Предлага и продажба на цялата фирма или на част от нея.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.08 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Великобритански производител на прости, хигиенични и рентабилни палети изцяло от стоманена тел, търси дистрибутори от хранително-вкусовия, химическия, фармацевтичния и логистичния сектор. Тези палети подобряват сроковете и мобилността, хигиената, отпадъците, съхранението във фирмите.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.09 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, специализирана в производството по поръчка на метални зъбни колела, шахти, валове, зъбни колела с вътрешни зъби, зъбни съединители, предлага услугите си като подизпълнител. Фирмата е оборудвана с най-новия машинен парк и може да изпълнява специфични изисквания.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.10 ПОЛША
Фирма от Полша разработва и произвежда лекарства и апаратура за вливане на течности в сферата на здравеопазването. Фирмата предлага подизпълнение и реципрочно производство на всички видове медицинско и немедицинско оборудване и на части, излети под налягане.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.11 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, лидер в производството на системи за ферментация (анаеробно разграждане) при производството на биогаз, предлага услугите си като изпълнител. Френската фирма е отворена за обмен на акции, обединяване на финансови ресурси.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.12 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, специализирана в производството на тъкани и прежди за шиене, текстил за мебели, търси търговски посредници (дистрибутори, представители, агенти) в Европа.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.13 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, производител на системи за пластмасово запояване, термопластична сглобяване, ултразвуково почистване, рязане на текстил и храни, предлага услугите си като подизпълнител.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.14 ИТАЛИЯ
Италианска фирма е специализирана в производството на кухненско обзавеждане по поръчка. Фирмата търси посреднически услуги (агенти, представители, дистрибутори) във всички европейски държави.
Валидна до: 25/07/2013

25.07.12.15 ФРАНЦИЯ
Френска инженерингова фирма, специализирана в 3D дигитален дизайн, компютърна графика и изработване на модели на автомобилни и космически части и компоненти до степен на готовност за индустриализация, предлага услугите си като подизпълнител.
Валидна до: 25/07/2013

 

НОВИНИ ОТ БТПП
С решение от днес Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация
БТПП подкрепя искането на омбудсмана за отмяна на облекчената процедура за установяване на вземания
Палатата счита, че законът следва да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност Още
Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП
Разгледани бяха предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори Още
БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачеството
Проучват се добри практики в публично-частното партньорство за прехвърляне на резултати от научни изследвания към бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПАЗАР НА ТРУДА
Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица
Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 млн. фалшиви стоки по границите на Съюза
Основните категории стоки, задържани от митниците са били лекарства (24 %), опаковъчни материали (21 %) и цигари (18 %) Още