Брой 108 (618), 10-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите


БТПП бе домакин на кръгла маса за финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции, както и на съвместни проекти на МСП с научните институти и университетите.

Събитието се организира от Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, съвместно с Enterprise Europe Network (EEN).

Дискутирано бе финансирането чрез оперативните програми  “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“, както и чрез други програми, администрирани от ИАНМСП при МИЕ.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, отбеляза, че темата е особено актуална, тъй като конкурентоспособността и иновациите са предимствата, които дават тласък за развитие на всяка икономика.

Симеонов напомни искането на бизнес средите държавната администрация да продължава да изпълнява коректно и експедитивно своите задачи, въпреки сегашната трудна ситуация.

Зам.-министърът на образованието и науката Иван Кръстев изрази категоричната позиция, че ключът към възходящото развитие на всяка страна е високата добавена стойност, която може да бъде постигната главно чрез иновации. Той информира за хода на публична дискусия  по ОП „Наука и образование  за интелигентен растеж” и представи разпределението на финансовия план на оперативната програма.

Анализ на някои от проблемите при финансирането на иновациите и НИРД в МСП по оперативните програми на ЕС с акцент на ОП „Конкурентоспособност” през  програмния период 2007 – 2013 г. направи Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност и член на УС на БТПП. Той акцентира върху позициите на БТПП, които са отразени в становища, изготвени със съдействието на Съвета и представени на правителството през 2014 г., както и позиции на Палатата от заседанието на Работната група на ОПИК на 24 април 2014 г. 

Участниците бяха запознати с новите възможности за финансиране на иновациите  в МСП в програмен период 2014 – 2020

Емилия Радева, началник отдел „Иновации” в МИЕ, информира  за различни  становища по Иновационната стратегия и отбеляза, че визията на министерството  е  преминаване до 2020 г. от „плахи” към „уверени” иноватори.

От ИАНМСП бяха представени проекти по програми  на ЕС - ЕВРИКА   и Евростарс.

Над 35 участници имаха възможност да зададат въпроси към представителите на МИЕ, МОН, ИАНМСП и БТПП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите
Чрез оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Покана за участие в бизнес делегация в Македония
Делови срещи в Щип, Берово и Кочани, 23 – 24 юни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Преминаване от системата "пощенска марка" към тарифна система "вход-изход"; цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през април с годишен ръст от 5%
Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с увеличение 13.6 на сто Още
ПАЗАР НА ТРУДА
2600 свободни места в туризма
Най-търсени са сервитьорите и барманите Още
Търсят се готвачи и хотелиери за Германия чрез Агенция по заетостта
От кандидатите се изисква да говорят добре немски език, да имат завършено професионално образование Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота - изисквания и препоръки за предоставяне на услугата
Експерти от над 11 държави са участвали в разработването на проекта, включително и от България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване
Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор - малко над 2% от БВП, ЕС изостава значително от конкурентите си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”
20 юни 2014 г., гр. Гюргево, Румъния Още