Брой 108 (618), 10-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”


На 20 юни 2014 г. Двустранната търговска камара България – Румъния (ДТКБР), с подкрепата на Община Гюргево, организира Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”, който ще се проведе в гр. Гюргево, Зала Атенеум, ул. Портулуи 21, с начало 9.00ч.

На събитието ще присъстват представители на Министерствата на транспорта на България и Румъния, Министерството на Водите, Горите и Риболова на Румъния, Община Гюргево, Община Русе, регионалните и местните власти, както и представители на бизнеса и инвеститори от Италия, Австрия, Унгария, България и Румъния.

Желаещите да участват следва да изпратят потвърждение за участие в събитието до 17 юни 2014 г. на  e-mail: adriana.sarafska@bccbr.com.

Допълнителна информация: тел.: 0888 256 123, Мариана Хаманова, зам.-председател на ДТКБР.

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите
Чрез оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Покана за участие в бизнес делегация в Македония
Делови срещи в Щип, Берово и Кочани, 23 – 24 юни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Преминаване от системата "пощенска марка" към тарифна система "вход-изход"; цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през април с годишен ръст от 5%
Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с увеличение 13.6 на сто Още
ПАЗАР НА ТРУДА
2600 свободни места в туризма
Най-търсени са сервитьорите и барманите Още
Търсят се готвачи и хотелиери за Германия чрез Агенция по заетостта
От кандидатите се изисква да говорят добре немски език, да имат завършено професионално образование Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота - изисквания и препоръки за предоставяне на услугата
Експерти от над 11 държави са участвали в разработването на проекта, включително и от България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване
Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор - малко над 2% от БВП, ЕС изостава значително от конкурентите си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”
20 юни 2014 г., гр. Гюргево, Румъния Още