Брой 108 (618), 10-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Промишленото производство през април с годишен ръст от 5%


Промишленото производство се е увеличило през април с 1.4 на сто в сравнение с март, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база е отчетен ръст от 5 процента.

През април увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 7.4 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5 на сто, и в преработващата промишленост - с 1 на сто. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарни данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.6 на сто, в добивната промишленост - с 11.1 на сто, и в преработващата промишленост - с 3.8 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.6%, в добивната промишленост - с 11.1% , и в преработващата промишленост - с 3.8%. По- значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 30.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 20.1% , производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 16.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 11.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.2%.

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 14.7%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.5%, печатната дейности възпроизвеждането на записани носители - с 6.8%, производството на облекло - с 5.6%.Промишленото производство с годишен ръст от 5% за април

Промишленото производство се е увеличило през април с 1.4 на сто в сравнение с март, показват данните на националната статистика. На годишна база е отчетен ръст от 5 процента.

През април увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 7.4 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5 на сто, и в преработващата промишленост - с 1 на сто. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарни данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.6 на сто, в добивната промишленост - с 11.1 на сто, и в преработващата промишленост - с 3.8 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.6%, в добивната промишленост - с 11.1% , и в преработващата промишленост - с 3.8%. По- значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 30.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 20.1% , производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 16.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 11.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.2%.

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 14.7%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.5%, печатната дейности възпроизвеждането на записани носители - с 6.8%, производството на облекло - с 5.6%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите
Чрез оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Покана за участие в бизнес делегация в Македония
Делови срещи в Щип, Берово и Кочани, 23 – 24 юни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Преминаване от системата "пощенска марка" към тарифна система "вход-изход"; цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през април с годишен ръст от 5%
Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с увеличение 13.6 на сто Още
ПАЗАР НА ТРУДА
2600 свободни места в туризма
Най-търсени са сервитьорите и барманите Още
Търсят се готвачи и хотелиери за Германия чрез Агенция по заетостта
От кандидатите се изисква да говорят добре немски език, да имат завършено професионално образование Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота - изисквания и препоръки за предоставяне на услугата
Експерти от над 11 държави са участвали в разработването на проекта, включително и от България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване
Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор - малко над 2% от БВП, ЕС изостава значително от конкурентите си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”
20 юни 2014 г., гр. Гюргево, Румъния Още