Брой 108 (618), 10-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота - изисквания и препоръки за предоставяне на услугата


На 6 юни Българският институт за стандартизация в партньорство с НСК „Здраве и красота” организира среща със специалисти в сектор "Услуги за красота" с цел обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота: prEN 16708:2014 Професионални услуги за красота. Изисквания и препоръки за предоставяне на услугата, който понастоящем е на етап обществено допитване - етап от разработването на всеки европейски стандарт, който дава възможност на всички заинтересовани страни да предоставят коментари по техническото съдържание на проекта.

 Проектът на стандарта е подготвен от Проектен комитет на CEN/TC 409 „Професионални услуги за красота”, чийто секретариат се ръководи от NSAI (национален орган за стандартизация на Ирландия). Експерти от над 11 държави взеха участие в разработването на проекта, включително и от България. Проектът определя изисквания и препоръки за предоставяне на качествени и безопасни професионални услуги за красота (козметични и други разкрасителни процедури), независимо от обекта, в който се предлагат. Дават се препоръки, свързани с управлението на клиента, за гарантиране на неговата безопасност при извършването на козметични процедури. Предоставянето на професионални услуги за красота се ограничава в рамките на конкретната квалификация на козметика-терапевт, придобита от акредитиран доставчик на такъв вид обучение.

Ключови моменти от обсъждането на проекта бяха:

  • Възможности за законодателни инициативи на база на бъдещия европейски стандарт.
  • Национални квалификации, съотнесени към европейската квалификационна рамка, позована в стандарта.
  • Механизми за открояване на обектите, които ще спазват изискванията на стандарта, прилагайки утвърдена на европейско ниво най-добра практика в областта.

Резултат от срещата бе формулиране на национално становище с коментари по проекта на стандарта.

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите
Чрез оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Покана за участие в бизнес делегация в Македония
Делови срещи в Щип, Берово и Кочани, 23 – 24 юни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Преминаване от системата "пощенска марка" към тарифна система "вход-изход"; цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през април с годишен ръст от 5%
Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с увеличение 13.6 на сто Още
ПАЗАР НА ТРУДА
2600 свободни места в туризма
Най-търсени са сервитьорите и барманите Още
Търсят се готвачи и хотелиери за Германия чрез Агенция по заетостта
От кандидатите се изисква да говорят добре немски език, да имат завършено професионално образование Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота - изисквания и препоръки за предоставяне на услугата
Експерти от над 11 държави са участвали в разработването на проекта, включително и от България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване
Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор - малко над 2% от БВП, ЕС изостава значително от конкурентите си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”
20 юни 2014 г., гр. Гюргево, Румъния Още