Брой 108 (618), 10-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност


Enterprise Europe Network към БТПП организира информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса“ на 27 юни 2014г. Събитито е планирано в рамките на инициативата „Европейска седмица за устойчива енергия” на Европейската комисия.  Целта е да се разпространят добри практики и обмен на опит и нови идеи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на енергетиката и климата.

По време на информационния ден участниците ще се запознаят с нормативните изисквания, заложени в проекта на Закона за енергийна ефективност, разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС. На присъстващите ще бъде предоставена практическа информация относно предвижданите промени,  възможностите за намаляване производствените разходи, екологичните ползи и задълженията, произлизащи от стремежа на България да достигне едно по-добро и ефективно използване на енергийните ресурси с акцент върху институционалните, нормативните и финансовите условия за енергийната ефективност. Постигането на енергийна ефективност е инструмент и потенциална бизнес възможност, която в условията на икономическа криза силно повишава стойността си. 

Лектор по темата ще бъде инж. Владислава Георгиева, началник направление „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенция за устойчиво развитие и евроинтегация и преподавател в Института за следдипломна квалификация на УНСС по специалността „Основи на енергийния мениджмънт”.

Събитието ще се проведе в гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Георги Брадистилов” № 6, ет. 1 от 9.30ч.

За повече информация: www.eusew.eu

За регистрация, моля попълнете приложената регистрационна форма и я изпратете на  e-mail: een@bcci.bg

Приложения:

Програма

Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите
Чрез оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Покана за участие в бизнес делегация в Македония
Делови срещи в Щип, Берово и Кочани, 23 – 24 юни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Преминаване от системата "пощенска марка" към тарифна система "вход-изход"; цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през април с годишен ръст от 5%
Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с увеличение 13.6 на сто Още
ПАЗАР НА ТРУДА
2600 свободни места в туризма
Най-търсени са сервитьорите и барманите Още
Търсят се готвачи и хотелиери за Германия чрез Агенция по заетостта
От кандидатите се изисква да говорят добре немски език, да имат завършено професионално образование Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота - изисквания и препоръки за предоставяне на услугата
Експерти от над 11 държави са участвали в разработването на проекта, включително и от България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване
Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор - малко над 2% от БВП, ЕС изостава значително от конкурентите си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”
20 юни 2014 г., гр. Гюргево, Румъния Още