Брой 222 (982), 17-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилей


С тържествена сесия в Пазарджик бе отбелязана 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България.

Лариса Рузманова, председател на Пазарджишка търговско-промишлена палата, откри тържеството и отбеляза историческата роля на търговските палати за просперитета на страната.

Сред официалните гости на събитието бе председателят на БТПП Цветан Симеонов, който поздрави гостите. Той обърна внимание на основните неблагоприятни фактори, влияещи на бизнес средата: бюрокрация, „динамичното” законодателство и достъп до финансиране. Поставен бе акцент върху възможните решения, сред които  - електронното правителство.

Гости на тържеството бяха представители на областната и общинската администрация, на бизнеса и граждански организации. Поздравителни адреси бяха отправени от областния управител Трендафил Величков и зам.-кмета на Пазарджик Петър Петров.

След официалната част, на кръгла маса, представителите на фирмите от региона се запознаха с комплексните решения, които Кофас България осигурява в случай на проблем със събирането на вземанията, както и със застраховките на плащания, осигуряващи иновативни и сигурни решения за бизнеса.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилей
Представители на областната и общинската администрация, на бизнеса и граждански организации участваха в тържествената сесия Още
Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта
Обсъждане на инструменти за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници Още
Среща с украинска делегация, която проучва българския опит в съдебното изпълнение
В рамките на проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна, финансиран от Европейската комисия Още
Покана за обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие
Разходите също се покачват спрямо същия период на миналата година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Колекция от стандарти „Социална отговорност и околна среда”
Основа за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврoпейската комисия обяви, че няма основания за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу България
Отклонението от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер, посочват от Комисията Още