Брой 222 (982), 17-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с украинска делегация, която проучва българския опит в съдебното изпълнение


Проведена бе среща, в рамките на двудневно работно посещение в България на официална делегация от Република Украйна, съставена от представители на Върховната Рада на Украйна и на украинското Министерство на правосъдието. От българска страна участие взеха личности, допринесли за реформата на съдебното изпълнение в периода 2003-2006.

Визитата е организирана по Проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна (Support to Justice Sector Reforms in Ukraine), финансиран от Европейската комисия.

Във фокуса на проведената среща бе запознаване с въведения модел у нас и добрата практика по прилагането на принудителното изпълнение в България. Опитът на българските реформатори е особено ценен за украинската страна в контекста на изминалите вече 10 години функциониране на „смесената“ система на съдебно изпълнение.  

БТПП подкрепи реформата в съдебното изпълнение, като настояваше да се премине изцяло към частни съдебни изпълнители. Разбира се, компромисно прие предложения „смесен” вариант, защото той не изключва конкуренцията. Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи на срещата позицията на Палатата в подкрепа на частното съдебно изпълнение. „Към БТПП работи Арбитражен съд, повече от 118 години. Бързото изпълнение за съдебните актове повишава доверието в системата”, посочи Симеонов. Той препоръча на база резултатите от съдебната реформа да се направи оценка на въздействието. 

Домакин на събитието бе Сдружение „Инициатива за развитие на принудителното изпълнение”, което активно работи за подобряване на принудителното изпълнение и утвърждаване на неговата значимост в контекста на цялостното развитие на правовата държава.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилей
Представители на областната и общинската администрация, на бизнеса и граждански организации участваха в тържествената сесия Още
Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта
Обсъждане на инструменти за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници Още
Среща с украинска делегация, която проучва българския опит в съдебното изпълнение
В рамките на проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна, финансиран от Европейската комисия Още
Покана за обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие
Разходите също се покачват спрямо същия период на миналата година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Колекция от стандарти „Социална отговорност и околна среда”
Основа за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврoпейската комисия обяви, че няма основания за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу България
Отклонението от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер, посочват от Комисията Още