Брой 222 (982), 17-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Еврoпейската комисия обяви, че няма основания за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу България


Европейската комисия потвърди очакването на българските институции за липсата на основание за стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу страната ни. ЕК публикува днес Доклада за Република България, изготвен на основание чл. 126 (3) от Пакта за стабилност и растеж, свързан с ангажиментите по прилагането на процедурите по прекомерен дефицит за държавите членки на ЕС.

В доклада Европейската комисията разглежда факторите, довели до влошаването на салдото на сектор „Държавно управление" за 2014 г. до нивото от 5,8% от БВП. Тя определя като извънредно констатираното през 2014 г. превишение на бюджетния дефицит над референтната стойност от 3% от БВП, което е следствие от появата на необичайно и извън контрола на правителството събитие, дало негативния ефект върху салдото на сектор „Държавно управление" за 2014 г. при статистическото прекласифициране на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в сектора.

В допълнение е посочено, че това отклонение от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер и според последните прогнози на Комисията се очаква дефицитът за България да бъде под 3% от БВП както за 2015 г., така и за следващите две години. На база на оценките си за размера на структурното бюджетно салдо за 2015 г. и 2016 г. Европейската комисия очаква, че България ще спази ангажиментите си по отношение на необходимата минимална годишна корекция за достигане на заложената за страната средносрочна бюджетна цел.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилей
Представители на областната и общинската администрация, на бизнеса и граждански организации участваха в тържествената сесия Още
Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта
Обсъждане на инструменти за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници Още
Среща с украинска делегация, която проучва българския опит в съдебното изпълнение
В рамките на проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна, финансиран от Европейската комисия Още
Покана за обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие
Разходите също се покачват спрямо същия период на миналата година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Колекция от стандарти „Социална отговорност и околна среда”
Основа за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврoпейската комисия обяви, че няма основания за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу България
Отклонението от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер, посочват от Комисията Още