Брой 222 (982), 17-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие


Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие на годината, сочат данни, публикувани от Националния статистически институт (НСИ). Според националната статистика доходът на лице от домакинството през периода юли-септември е достигнал 1 262 лв., нараствайки с 5,4% спрямо третото тримесечие на 2014 г. Най-голям дял от месечните доходи на домакинствата се формира от работната заплата (55,7%). На второ място се подреждат доходите от пенсия (25,7%), а в по-малка степен индивидите разчитат на доходи от самостоятелна заетост (7,5%) и доходи от социални помощи (3,1%).

В номинално изражение средните доходи от заплата като източник на средства регистрират най-висок ръст спрямо същото тримесечие на 2014 г. За трите месеца, приключващи през септември, доходите от заплати са регистрирали най-високо покачване, нараствайки с 8,3% до 703 лв. спрямо доходите от заплати в периода юли-септември миналата година. Ръст се отчита и на дела на доходите от пенсии (от 313 на 324 лв.), както и на доходите от социално осигуряване и социални помощи (от 37 на 39 лв.), а делът на приходите от самостоятелна заетост спада с 2,5% (от 97 на 94 лв.).

От НСИ отчитат, че разходите на домакинствата също се покачват през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2014 г. Средностатистическите разходи на едно домакинство в страната през периода юли-септември са били 1169 лв., което е с 1,9% повече в сравнение със средните разходи на домакинствата през третото тримесечие на миналата година. Най-висок е ръстът на дела на разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия. В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. той възлиза на 11,3% от всички разходи (от 48 на 54 лв.). Покачва се делът на разходите за електричество, водоснабдяване, отопление и обзавеждане с 4,3% (до 194 лв.), а разходите за здравеопазване растат от 57 на 58 лв.

Спад се отчита на дела на разходите за транспорт и съобщения. Средното българско домакинство е харчило 130 лв. през третото тримесечие на 2015 г. спрямо 136 лв. през третото тримесечие на 2014 г. Най-висок е спада на дела на разходите за облекло и обувки, който се срива със 17,3% на годишна база – от 45 на 37 лв.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинствата обаче намалява в сравнение с третото тримесечие на 2014-а година. Най-съществено намаляване е регистрирано при потреблението на плодове, следвано от потреблението на яйца, зеленчуци, хляб и тестени изделия. Слабо увеличаване е имало при потреблението на месо.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилей
Представители на областната и общинската администрация, на бизнеса и граждански организации участваха в тържествената сесия Още
Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта
Обсъждане на инструменти за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници Още
Среща с украинска делегация, която проучва българския опит в съдебното изпълнение
В рамките на проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна, финансиран от Европейската комисия Още
Покана за обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие
Разходите също се покачват спрямо същия период на миналата година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Колекция от стандарти „Социална отговорност и околна среда”
Основа за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврoпейската комисия обяви, че няма основания за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу България
Отклонението от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер, посочват от Комисията Още