Брой 222 (982), 17-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Колекция от стандарти „Социална отговорност и околна среда”


Българският институт за стандартизация предлага на своите клиенти диск с колекция от стандарти “Социална отговорност и околна среда”, който съдържа официалните издания на български език на стандарти, които предоставят указания, свързани с практическото прилагане на социалната отговорност по отношение на управлението на околната среда и дават обща рамка за подпомагане на организациите при систематично решаване на въпроси относно устойчивото развитие и околната среда.

Организациите по целия свят все по-ясно осъзнават необходимостта от социално отговорно поведение и произтичащите от това ползи. Идеята за корпоративната социална отговорност се превръща в основен индикатор за успех, насърчава се от органите на държавната и местната власт, подпомага се от международните организации и се поощрява за прилагане не само от мултинационалните компании, но се разглежда и като индикатор за добро управление на малките и средните предприятия. От друга страна, отговорността на организациите за опазването и възстановяването на околната среда е един от основните аспекти на социално отговорното поведение.

Настоящата колекция от стандарти предоставя основата за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност, обвързани със системите за управление по отношение на околната среда.

Колекцията включва:

БДС ISO 26000:2012

Указания за социална отговорност

БДС EN ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

БДС EN ISO 14004:2010

Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване (ISO 14004:2004)

БДС EN ISO 19011:2011

Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)

Цената на диска е 180 лв. с ДДС, което спестява 65%, в сравнение ако се купуват стандартите отделно.

Купи

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилей
Представители на областната и общинската администрация, на бизнеса и граждански организации участваха в тържествената сесия Още
Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта
Обсъждане на инструменти за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници Още
Среща с украинска делегация, която проучва българския опит в съдебното изпълнение
В рамките на проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна, финансиран от Европейската комисия Още
Покана за обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие
Разходите също се покачват спрямо същия период на миналата година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Колекция от стандарти „Социална отговорност и околна среда”
Основа за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврoпейската комисия обяви, че няма основания за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу България
Отклонението от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер, посочват от Комисията Още