Брой 222 (982), 17-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020


Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България
(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция
(Национален орган по програмата)

Обявяват на 16.11.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.

Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 11 028 255 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

  • Приоритетна ос 1. Околна среда:
  • Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

  • За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
  • За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници: www.ipacbc-bgtr.eu; www.ab.gov.tr; www.mrrb.government.bg; www.eufunds.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа българско време на 16 март 2016 г. на адрес: Съвместен секретариат, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3, офиси (88, 89, 90, 91), 6300 Хасково

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Турция в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва: Основен офис в Хасково:  тел. +359 38 663 888; Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

Пакет документи за кандидатстване:

  1. Насоки за кандидатстване;
  2. Формуляр за кандидатстване;
  3. Приложения;
  4. Приложение С - Договор за субсидия.

За списъка на стратегическите документи, разработени по Програмата 2007 - 2013, моля натиснете тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилей
Представители на областната и общинската администрация, на бизнеса и граждански организации участваха в тържествената сесия Още
Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта
Обсъждане на инструменти за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници Още
Среща с украинска делегация, която проучва българския опит в съдебното изпълнение
В рамките на проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна, финансиран от Европейската комисия Още
Покана за обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие
Разходите също се покачват спрямо същия период на миналата година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Колекция от стандарти „Социална отговорност и околна среда”
Основа за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврoпейската комисия обяви, че няма основания за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу България
Отклонението от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер, посочват от Комисията Още