Брой 222 (982), 17-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта

Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта се проведе в хотел Маринела София. Форумът „Обществените служби по заетостта и ефективна заетост за по-възрастни работници“ бе открит от социалния министър Ивайло Калфин и и.д. изпълнителен директор на Агенцията по заетостта Валентина Георгиева. Сред участниците бяха представители на международни и национални организации, занимаващи се с въпросите на труда, заетостта и социалното включване, академичните среди, неправителствени организации. БТПП бе представена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.

В рамките на форума бяха обсъдени различни инструменти и методики за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници. Представен бе опита на Белгия, Холандия, България, Румъния, Япония, Корея, Канада.

Констатирано бе, че в много страни по света обществените служби по заетостта срещат трудности при намирането на работни позиции за лица над 50-годишна възраст и че процентът незаети при тази възрастова група е много над средното равнище. Същевременно с по-голямата продължителност на живот и по-високата възраст за пенсиониране, нараства нуждата от разширяване на обхвата на възможностите за заетост, предлагани за възрастните хора, вкл. от по-голяма гъвкавост.

БТПП дава пример в това отношение с факта, че почти половината от ръководителите на звена са в пенсионна възраст, благодарение на притежавания от тях професионален опит и квалификация.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза в Пазарджик 120-годишния си юбилей
Представители на областната и общинската администрация, на бизнеса и граждански организации участваха в тържествената сесия Още
Конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта
Обсъждане на инструменти за осигуряване на ефективна заетост на по-възрастните работници Още
Среща с украинска делегация, която проучва българския опит в съдебното изпълнение
В рамките на проект за подкрепа на съдебната реформа в Украйна, финансиран от Европейската комисия Още
Покана за обучение „Нови бизнес възможности и канали за продажба в България и чужбина”
1 декември 2015 г. в БТПП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Доходите на домакинствата растат през третото тримесечие
Разходите също се покачват спрямо същия период на миналата година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Колекция от стандарти „Социална отговорност и околна среда”
Основа за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврoпейската комисия обяви, че няма основания за започване на процедура по прекомерен дефицит срещу България
Отклонението от референтната стойност за бюджетното салдо на начислена основа е с временен характер, посочват от Комисията Още