Назад

Цветан Симеонов: БТПП подкрепя всички усилия за диалог


Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в среща, организирана по покана на ръководството на БСП, заедно с представители на работодателски и синдикални организации, във връзка с актуализацията на държавния бюджет.

По думите на Цветан Симеонов всеки един диалог е добре дошъл и поради това Палатата подкрепя всички усилия за диалог и за излизане от патовата ситуация, в която българската политическа класа е изпаднала. БТПП е представила позиции в три документа, които са внесени в Народното събрание, и се надява, че ще може да ги допълни, защото всеки ден се получават  добри идеи за бюджета от браншови организации. Председателят на БТПП напомни, че има подписано Национално споразумение между Правителството и социалните партньори – работодатели и синдикати. Документът заслужава особено внимание, защото с него е постигнато съгласие на работодатели и синдикати, обект на едногодишни преговори, разговори и компромиси, което е хубаво да се има предвид.

Цветан Симеонов допълни, че БТПП подкрепя представеното в бюджета и се надява, че ще бъдат положени усилия от всички политически партии да има бюджет, а не да се продължи при старото положение. Изразено беше мнението, че при разглеждане на мерките, браншове, които са в идентично или близко състояние по отношение на въздействие на ограниченията, следва да бъдат третирани еднакво. Пример за това беше даден с туроператорите, които се намират в тежко състояние и поради това, че държавата не е направила необходимите усилия да създаде гаранционен фонд, който да способства  оздравяването на българския туристическия бранш.

БТПП е на мнение, че трябва да се подхожда внимателно към въвеждането на нови мерки и ограничения, защото каквито и помощи да се дават, за всяко ограничение, натоварило бизнеса, респективно бюджета, те не могат да компенсират това, което претърпяват отделните бизнеси. Обърнато беше внимание при въвеждането на  последващи мерки да се вземе предвид разглеждането им на ниво община, а не на ниво област, защото в една област има много общини и състоянието на пандемията в отделните общини в повечето случаи е на различно ниво. Не е редно да бъде затваряна цялата област, ако могат да бъдат наложени ограничения само за една или две от общините в нея. Поради това, че в закона само централните мерки са от значение за форсмажорните обстоятелства, Палатата счита, че мерките на ниво община трябва да бъдат приравнени като важност и действия на мерките на областните или централните органи.