Назад

Министър Василев се срещна с представители на строителния бизнес


„Ще предложим на Народното събрание да позволи на АПИ, с ясен списък на договорите, да подпише анекс към тях за реалната стойност на възлаганията, за да може да се направят разплащанията към строителните компании“, заяви министърът на финансите Асен Василев на среща в МФ с представители на пътно строителния бранш, в която участваха и заместник-финансовия министър Виолета Лорер, зам.-министър Валентин Граматиков, МРРБ и инж. Ивайло Денчев, АПИ. Страните в срещата се обединиха около това решение като единствено възможния начин да бъдат изплатени сумите за извършените дейности, без да се нарушава законът. Предвижда се в анексите да се разпише конкретен план за изплащане на сумите, което би позволило на банките да направят факторинг на плащанията и фирмите да имат достъп до финансов ресурс. Тези решения идват в отговор на установените от служебното правителство подписани договори с направени възлагания значително над стойността им и в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Участниците в срещата се обединиха и около това, да се потърси съдействие от народните представители, за да се позволи на АПИ да подпише анекс към всеки отделен договор за извършване на зимно почистване и поддръжка на пътната инфраструктура до края на април догодина, като междувременно се проведат обществени поръчки по правилата на Закона за обществени поръчки и да се изберат изпълнители на реалните суми. Министър Василев заяви, че само съдействието на парламента може да доведе до за разрешаване на проблема със законно разплащане по договорите с гласуване на текстовете и актуализацията на бюджета.

Министър Василев подчерта, че гласуването на актуализацията на бюджета за тази година е от голямо значение не само за строителните компании, но ще даде сигурност за функционирането на цялата държава – ще има средства за мерки за подкрепа на бизнеса, за медиците, за пенсиите и други.