Назад

Становище на БТПП относно предложенията за нови ограничителни мерки във връзка с разпространението на COVID-19


Българската търговско-промишлена палата  осъзнава необходимостта от въвеждането на нови ограничителни мерки на територията на страната. През последните седмици се забелязва нарастване на положителните тестове за Sars-Cov-2, което налага предприемането на допълнителни противоепидемични мерки, с цел ограничаване на заболеваемостта.

Във връзка с изготвения доклад от Главния държавен здравен инспектор, в който се предлага въвеждането на нови ограничителни мерки, и след допитване до своите членове, БТПП подготви Становище, което изпрати на вниманието на служебния министър на здравеопазването – виж  ТУК

В случай, че отново бъдат предприети действия за ново затваряне на част от бизнесите, това би било пагубно за повечето от тях. Никакви мерки на държавата не могат да компенсират загубите на един затворен бизнес. Ситуацията в настоящия момент изисква гъвкавост и комплексни мерки, които да подпомогнат фирмите да оцелеят в условията на продължаващата повече от година здравна и икономическа криза. Палатата счита, че е редно да има по-голям синхрон между мерките и настоящата епидемиологична обстановка с цел да има по-голяма предвидимост и устойчивост за бизнеса.