Назад

Значителен ръст на приходите в Агенция "Митници"


Приходите от облагане на вносни и акцизни стоки главоломно растат напоследък - това сочат публикуваните от Агенция "Митници" данни. За седемте месеца от началото на годината постъпленията от мита, ДДС, акцизи и глоби са общо 5.715 млрд. лева - с над половин милирад повече в сравнение със  същия период на 2020 г. Само през юли митничарите са събрали 931 млн. лева, а според предварителните данни приходите за август надминават 1 млрд. лева. 

Само приходите от акцизи за юли са над половин милиард (506.1 млн. лева),  което е 9% над постигнатите през същия месец на миналата година. Ръст има при всички основни групи акцизни стоки - горива; тютюн и тютюневи изделия; алкохол и алкохолни напитки, отчитат митниците.

Сравненията с миналата година показват голям ръст на всички видове постъпления в "ресора" на Агенцията, но все пак трябва да се има предвид, че 2020 г. бе много особена  - настъплението на коронавируса и сериозните ограничения удариха жестоко световната икономика, международната търговия и вътрешното потребление, докато 2021-ва е година на адаптиране, стопанско съвземане и засилено потребление.

Рекорди

"Реколтата" за  юли е с 202 млн. повече от събраното през същия месец на 2020 г. 

Приходите от облагане на вноса с ДДС са 396 млн. лева - с  61% повече отпреди година.

Постъпления от обмитяване на вносни стоки от страни извън ЕС са 27.9 млн. лева -  най-високите месечни постъпления от януари 2016 г. насам. Сумата е с близо 60% повече на фона на юли 2020 г.