Брой 228 (485), 22-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност


Предимствата и ползите за МСП от използването на ваучери за храна бе темата на семинар, организиран от БТПП и „Содексо Пасс България” ЕООД.

Лекторът Марин Илиев, експерт ваучери за храна и мениджър индиректни продажби в „Содексо Пасс България”, представи информация за същността на ваучерите за храна, данъчните облекчения  и начините на приложение, както и стъпките на процеса - договор, поръчка, плащане, осчетоводяване. Експертизата на «Содексо Пасс България» в тази област се базира да добри практики и прилагането на световния опит. Подчертано бе, че при използването на ваучери за храна фирмите си осигуряват допълнителни приходи, повишават доходите на служителите си, а от там и тяхната удовлетвореност и мотивация за подобряване на производителността. В условията на криза отговорният бизнес е този, който оцелява и се развива.

Както е известно, с усилията и на БТПП сумите за ваучери в бюджета за 2014 г. бяха увеличени от 200 млн. на 240 млн. лв.

-----------------

„Содексо Пасс България” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон със 100% капитал, собственост на фирма „Содексо Пасс Интернацонал С.А.С.”, Франция. Специализирано е за издаване и предоставяне на ваучери за храна. Дружеството е лидер в мотивационните решения, има най-голям обем на издадени ваучери в България и най-добре развита мрежа от търговски обекти в страната.

„Содексо Пасс България” ЕООД  е пряк член на БТПП. През 2011 г. между  Дружеството и Палатата бе подписан договор за сътрудничество,  според който «Содексо Пасс България» се ангажра да издава ваучери за храна и да ги предоставя на клиенти, осигурени чрез посредничеството на БТПП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност
Ваучерите за храна допълнително стимулират работниците и служителите и трябва да се разглеждат като инвестиция, а не като разход Още
БТПП участва в заключителна конференция по проект WE-EEN
Реалните ползи за фирмите са оптимизиране потреблението на суровини и природни ресурси и използването възобновяеми енергийни източници Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%
По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството и от търговията, свързано с приключване на активния летен сезон Още
Конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”
Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти
Целта е да се помогне на производителите да навлязат на световния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промяна на дата и място на провеждане на предстоящия Българо-китайски бизнес форум в София