Брой 228 (485), 22-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”


Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите в България, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова днес на конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”. По нейните думи другите причини са липсата на професионален или трудов опит, ключови умения и трудови навици, както и преждевременното напускане на училище.

Над 160 000 лица са преминали обучение по ключови компетентности по програма „Аз мога” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. От ваучерната система са се възползвали предимно хора между 25-40 години. Те са повишили своята квалификация в сферата на чуждуезиковото обучение, презентационните умения и компютърната грамотност.

В дискусията участваха главният редактор на в. „24 часа” Борислав Зюмбюлев, евродепутатът Ивайло Калфин, президентът на КНСБ Пламен Димитров и академичните среди.

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност
Ваучерите за храна допълнително стимулират работниците и служителите и трябва да се разглеждат като инвестиция, а не като разход Още
БТПП участва в заключителна конференция по проект WE-EEN
Реалните ползи за фирмите са оптимизиране потреблението на суровини и природни ресурси и използването възобновяеми енергийни източници Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%
По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството и от търговията, свързано с приключване на активния летен сезон Още
Конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”
Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти
Целта е да се помогне на производителите да навлязат на световния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промяна на дата и място на провеждане на предстоящия Българо-китайски бизнес форум в София