Брой 228 (485), 22-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в заключителна конференция по проект WE-EEN

На 21 ноември в Осиек, Хърватия се проведе заключителна конференция по проект WE-EEN (Развиване на еко-услуги за малки и средни предприятия чрез мрежата Enterprise Europe Network). Отчетени бяха резултатите и постигнатото от проекта.

Дейностите по проекта бяха насочени към увеличаване на предоставяните екологични услуги на малки и средни предприятия чрез мрежата EEN, намаляване влиянието на дейността им върху околната среда, подпомагане на европейските фирми в преодоляването на екологичните предизвикателства и превръщането им в икономически възможности. Фокусът бе поставен върху три основни сектора: управление на отпадъци, повърхностна обработка и производство на електронни и електрически компоненти.

Опитът на Българската търговско-промишлена палата бе представен на конференцията от Елеонора Карнаса, ръководител на проекта, а именно: проучване на нуждите на българските фирми от екологични услуги, въз основа на което бе изготвена обучителна програма и организирана серия от обучения за МСП. Последният етап от проекта включваше осигуряването на безплатни енергийни консултации на 7 български фирми. Одитите допринесоха за оптимизиране потреблението на суровини и природни ресурси и използването възобновяеми енергийни източници.

Проект WE-EEN (EEN/SPA/10/ SMES ENV /283620/WE-EEN) е съфинансиран по рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕС и се изпълни за 24 месеца от 01.12.2011 до 01.12.2013 г. от консорциум от организации от мрежата Enterprise Europe Network от България, Италия, Хърватия, Румъния, Словения, Гърция, Черна гора, Сърбия, Македония и Германия.

За повече информация: Елеонора Карнаса,  E.Carnasa@bcci.bg, тел.: 02/8117 417, www.we-een.eu

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност
Ваучерите за храна допълнително стимулират работниците и служителите и трябва да се разглеждат като инвестиция, а не като разход Още
БТПП участва в заключителна конференция по проект WE-EEN
Реалните ползи за фирмите са оптимизиране потреблението на суровини и природни ресурси и използването възобновяеми енергийни източници Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%
По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството и от търговията, свързано с приключване на активния летен сезон Още
Конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”
Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти
Целта е да се помогне на производителите да навлязат на световния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промяна на дата и място на провеждане на предстоящия Българо-китайски бизнес форум в София