Брой 228 (485), 22-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN


ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

22.11.13.01 ПОЛША
Полска фирма предоставя широка гама услуги в областта на дизайна и изпълнението на ИТ решения, като например дизайн, имплементиране и тестване на ИТ системи. Фирмата търси партньори в областта на информационните технологии за дългосрочно сътрудничество като подизпълнител.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.02 ИСПАНИЯ
Испанска бизнес асоциация желае да излезе на пазара с иновативни технологии, свързани с възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Тези технологии, вече налични или във висока степен на готовност, ще допринесат за подобряване на енергийната ефективност и ще са приложими в страните от Югоизточна Европа. Асоциацията проявява интерес към различни форми на споразумения /напр. лицензи, джойнт венчър, коопериране в областта на научните изследвания и развойната дейност, техническо щкоопериране и др./ с доставчици на технологии.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.03 АВСТРИЯ
Австрийско МСП е разработило природен тор, съобразен с хранителните стандарти и регистриран в DSMZ /Германска колекция на микроорганизмите и клетъчните култури/.  Торът не се базира на животински отпадъци и е по-ефективен от конкурентните продукти. Фирмата е изградила международна франчайзова система за производството и продажбата на продукта в регионален мащаб. От търсените партньори се очаква да репликират завода и да контролират и оценяват процеса с адаптирането му. Проектът е одобрен по Програма СІР за еко-иновации.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.04 ГЕРМАНИЯ
Фирма от Североизточна Германия, разработваща и произвеждаща патентовани екологични детергенти и почистващи материали на базата на червеното цвекло, предлага бизнес възможности за асистенти по продажбите и лицензирани партньори. От търговските партньори се очаква да дистрибутират продуктите до търговците на дребно, като хранителни магазини, дистрибутори или големи консуматори, като училища, детски градини, фирми в областта на почистването, промишлени компании. Възможно е също споразумение за лиценз или за франчайз.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.05 ИТАЛИЯ
Италианска фирма от Сицилия, е специализирана в екстрацията и обработката на морска сол и в продажбата й в Италия и чужбина. Фирмата търси фирми в областта на добива на но готварска сол, желаещи да работят като подизпълнители. Целта е фирмата да разшири производствения си капацитет и да придобие нови клиенти, както и да достигне продукцията й до нови пазари.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.06 СЪРИЯ
Сръбска фирма, създадена през 1993 г. е специализирана в производството на силиконови профили и предлага над 400 различни видове такива профили. Продуктите й включват уплътнители за врати на фурни, уплътнители за месопреработвателната промишленост, уплътнители за пекарни, силиконови удължители, тръбопроводи, профили, корди и редица други видове силиконови пломби. Фирмата търси търговски посредници за продажби на европейския пазар. Продуктите са произведени от висококачествени суровини.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.07 ДАНИЯ
Датски производител в областта на производствените решения при шоколадовата, пекарската и сладкарската промишленост търси поддоставчици на различни детайли, като компоненти за скоростни кутии, заварочни рамки, обработени части на технологични пластмасови компоненти, обработени части от алуминий, неръждаема стомана и тънки пластини от неръждаема стомана.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.08 ПОЛША
Сръбска фирма в областта на дърбообработката търси партньори, които искат да имат преставител/дистрибутор на техните стоки на сръбския пазар.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.09 ИТАЛИЯ
Създадена наскоро италианска фирма, базирана в Сицилия,  търгува с интериорно обзавеждане, антични предмети, драперии и завеси, керамика и други видове функционални за домашно обзавеждане продукти. Фирмата иска да разшири продуктовата си гама и да се обърне към нови пазарни сегменти. Търси чуждестранни производители на вътрешно обзавеждане, за да може да предложи на клиентите си в Италия и в чужбина по-широка продуктова платформа. Бизнес идеята на фирмата е да дистрибутира широка гама от продукти и да осигури на клиентите си  високо качество и разумни цени.
Валидна до: 20/11/2014

22.11.13.10 СЪРБИЯ
Сръбско МСП е специализирано в производството на улична /и паркова/ мебел и оборудване, като пейки, огради, контейнери за отпадъци, пътни знаци, навеси за автобусни спирки и т.н. Фирмата търси посредници за реализиране на продукцията й в чужбина.
Валидна до: 20/11/2014

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за разширяване на корпоративната социална отговорност
Ваучерите за храна допълнително стимулират работниците и служителите и трябва да се разглеждат като инвестиция, а не като разход Още
БТПП участва в заключителна конференция по проект WE-EEN
Реалните ползи за фирмите са оптимизиране потреблението на суровини и природни ресурси и използването възобновяеми енергийни източници Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Допълненията на наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%
По-съществено през месеца се увеличават освободените лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството и от търговията, свързано с приключване на активния летен сезон Още
Конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”
Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Към нова европейска политика за популяризиране на селскостопанските и хранителните продукти
Целта е да се помогне на производителите да навлязат на световния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промяна на дата и място на провеждане на предстоящия Българо-китайски бизнес форум в София