Брой 182 (692), 23-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Публично-частното партньорство е неизползвана възможност за изграждане на инфраструктурата на страната

Състоя се първото заседание на Обществения съвет към Министерството на регионалното развитие (МРР) под председателството на вицепремиера и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева. 

Представени бяха приоритетите в развитието на пътната инфраструктура през новия програмен период 2014 – 2020 г. и източниците за финансирането им.

Участниците в Съвета обсъдиха и необходимостта от промяна в подзаконовата нормативна уредба, която се отнася до проектирането на пътища.

Изграждането на цялата автомагистрала „Хемус“, Лот 3 на АМ „Струма“ и тунелът под Шипка - от ключово значение за връзката между Северна и Южна България - ще бъдат предложени за финансиране от  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., стана ясно по време на обсъждането.

Най-важният проект за Северна България, който значително изостава с развитието си спрямо Южна България заради липсата на добри пътни връзки, е строителството на АМ „Хемус“, посочи Захариева.   

През следващите шест години страната ни планира да инвестира 800 млн.евро средства за модернизация и интегрирано развитие на транспортната мрежа - заеми основно от Европейската инвестиционна банка. 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи позицията на Палатата във връзка с изграждането на инфраструктурата.

„Десетки години, освен финансирането от ЕС и вземането на заеми, правителствата в България и отговорните институции пренебрегват и трета възможност за изграждането на инфраструктурата, която е особено важна с оглед привлекателността на България от макроикономическа гледна точка, а именно партньорствата с други страни – т.нар. публично-частно партньорство“, припомни Симеонов.

Създава се впечатление, че при международни контакти - в страната и в чужбина - в повечето срещи с фирми и големи инвеститори, българските правителства, институции и неправителствени организации не са в състояние да представят дори неголям списък от предложения, проучени и подготвени проекти с възможност за пристъпване към конкретно договаряне и реализиране. 

От името на БТПП Цветан Симеонов предложи да се отделят целево средства за изготвяне на проекти, които да включват проучване, подготовка за изграждане на пътната инфраструктура. Именно с такива готови проекти да се търсят инвеститори и да им се предлага участие. „До сега такъв проект не ни е известно да е правен“, посочи председателят на БТПП.  

„Към момента много инвеститори, разполагащи със средства в областта, са изявявали желание за партньорство, но са се отказвали именно поради липсата на  предварителна информация или подготвен проект. Нека се помисли сериозно върху инвестирането на средства в проучване, подготовка и до някаква степен проектирана възможност. Това може да се окаже по-изгодно за страната, защото с малко вложени средства ще се привлекат многократно по-големи инвестиции”, допълни той.

Участниците в Обществения съвет  се обединиха около становището, че средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“  през новия програмен период  ще бъдат насочени за развитие и модернизация на регионалната пътна инфраструктура. Ще се финансират отсечки от 1, 2 и 3 клас,  подбрани по методология, разработена от Агенция „Пътна инфраструктура”.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Публично-частното партньорство е неизползвана възможност за изграждане на инфраструктурата на страната
Няма подготвени проекти с готовност за пристъпване към конкретно договаряне и реализиране Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Увеличават с 4.2 % минималния осигурителен доход в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати
80% от заетите в реалната икономика получават възнаграждения, по-големи от договорения МОД по икономически дейности, по данни на МТСП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е годишният обзор за развитието на българската икономика през 2013 г.
Разглежда както вътрешните фактори, предизвикали промените, така и влиянието на международната среда върху икономическите процеси в страната Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Не е важно с колко, а по какъв начин ще се увеличава цената на тока
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Ще бъдат проучени възможностите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и получаване на ранни доставки на природен газ от Азербайджан за България
Българските проекти за междусистемни газови връзка с Гърция и с Турция - неразделна част от Южния газов коридор Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) започва разработването на национални приложения към европейските стандарти за строителни продукти
Новите работни теми са по линия на сключен договор между БИС и Министерството на инвестиционното проектиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства новата мрежа на публичните служби по заетостта като ключов етап от прилагането на гаранцията за младежта
Новата структура ще помага на страните от ЕС да координират своите политики и действия във връзка с безработицата Още