Брой 182 (692), 23-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Увеличават с 4.2 % минималния осигурителен доход в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати


Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков ще повиши административно минималния осигурителен доход (МОД) за 2015 г. в браншовете, за които не беше постигнато споразумение между работодатели и синдикати. Увеличението ще бъде с 4.2%, колкото е средният ръст на МОД в договорените 41 икономически дейности от общо 85, съобщи  вицепремиерът.

„Дадохме достатъчно време, за да се договорят работодателите и синдикатите, включително за по-нисък процент на нарастване от 4.2 на сто. Има дори споразумения за запазване на МОД и за следващата година“, посочи министър Христосков. Той подчерта, че е важно е да се спази принципът за постигане на консенсус между преговарящите страни.

Вицепремиерът Христосков съобщи, че ефектът от договорения МОД в икономическите дейности със споразумения е допълнителни 36.2 млн. лева във фондовете на Държавното общественото осигуряване (ДОО). „При разпростиране на административното увеличение с 4.2% в браншовете без споразумения допълнителните средства за ДОО ще бъдат близо 50 млн. лева“, допълни министърът. Той посочи, че 80% от заетите в реалната икономика получават възнаграждения, по-големи от договорения МОД по икономически дейности.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Публично-частното партньорство е неизползвана възможност за изграждане на инфраструктурата на страната
Няма подготвени проекти с готовност за пристъпване към конкретно договаряне и реализиране Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Увеличават с 4.2 % минималния осигурителен доход в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати
80% от заетите в реалната икономика получават възнаграждения, по-големи от договорения МОД по икономически дейности, по данни на МТСП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е годишният обзор за развитието на българската икономика през 2013 г.
Разглежда както вътрешните фактори, предизвикали промените, така и влиянието на международната среда върху икономическите процеси в страната Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Не е важно с колко, а по какъв начин ще се увеличава цената на тока
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Ще бъдат проучени възможностите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и получаване на ранни доставки на природен газ от Азербайджан за България
Българските проекти за междусистемни газови връзка с Гърция и с Турция - неразделна част от Южния газов коридор Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) започва разработването на национални приложения към европейските стандарти за строителни продукти
Новите работни теми са по линия на сключен договор между БИС и Министерството на инвестиционното проектиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства новата мрежа на публичните служби по заетостта като ключов етап от прилагането на гаранцията за младежта
Новата структура ще помага на страните от ЕС да координират своите политики и действия във връзка с безработицата Още