Брой 182 (692), 23-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) започва разработването на национални приложения към европейските стандарти за строителни продукти


Във връзка с изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: „Разработване на национални приложения, актуализиране и допълване на съществуващи национални приложения към европейски стандарти за строителни продукти с определени национални изисквания по отношение на предвидената им употреба. Съгласуване на проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба на строителни продукти” Българският институт за стандартизация (БИС) започва разработването на национални приложения към европейските стандарти, изброени в таблицата по-долу:

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Публично-частното партньорство е неизползвана възможност за изграждане на инфраструктурата на страната
Няма подготвени проекти с готовност за пристъпване към конкретно договаряне и реализиране Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Увеличават с 4.2 % минималния осигурителен доход в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати
80% от заетите в реалната икономика получават възнаграждения, по-големи от договорения МОД по икономически дейности, по данни на МТСП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е годишният обзор за развитието на българската икономика през 2013 г.
Разглежда както вътрешните фактори, предизвикали промените, така и влиянието на международната среда върху икономическите процеси в страната Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Не е важно с колко, а по какъв начин ще се увеличава цената на тока
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Ще бъдат проучени възможностите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и получаване на ранни доставки на природен газ от Азербайджан за България
Българските проекти за междусистемни газови връзка с Гърция и с Турция - неразделна част от Южния газов коридор Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) започва разработването на национални приложения към европейските стандарти за строителни продукти
Новите работни теми са по линия на сключен договор между БИС и Министерството на инвестиционното проектиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства новата мрежа на публичните служби по заетостта като ключов етап от прилагането на гаранцията за младежта
Новата структура ще помага на страните от ЕС да координират своите политики и действия във връзка с безработицата Още