Брой 182 (692), 23-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия приветства новата мрежа на публичните служби по заетостта като ключов етап от прилагането на гаранцията за младежта


Европейската комисия приветства днешното официално започване на дейността на мрежата на публичните служби по заетостта — нова структура за сътрудничество, която ще помага на страните от ЕС в още по-голяма степен да координират своите политики и действия във връзка с безработицата и ще укрепи европейската рамка за икономическо управление. Подобряването на подкрепата, оказвана от националните публични служби по заетостта на младите хора, е особено важно за практическото прилагане на гаранцията за младежта, амбициозната реформа в ЕС с цел да се помогне на всички безработни на възраст под 25 години да си намерят работа. Управителният съвет на новата мрежа се среща за първи път днес в Брюксел.

Създаването на мрежата се основава на приетото през май 2014 г. решение на Съвета и Европейския парламент за постигане на максимална ефективност на публичните служби по заетостта чрез по-тясно сътрудничество (вж. IP/13/544 и IP/14/545) в съответствие с пакета от мерки в областта на заетостта от 2012 г.

Новата структура ще осигури повече възможности за оценяване на резултатите от дейността на публичните служби по заетостта с помощта на целеви показатели, за откриване на добри практики и за подобряване на сътрудничеството, включително чрез взаимно обучение и партньорски програми за помощ. Една от най-неотложните задачи на мрежата е обменът на знания и успешни практики за прилагане на гаранцията за младежта, тъй като повечето публични служби по заетостта са определени за национални центрове за контакт за тази изключително важна реформа. В много страни от ЕС функционирането на публичните служби по заетостта трябва да се подобри, за да се предоставят на младите хора съобразени с тяхното положение съвети, така че те да получават конкретни предложения за работа, образование или обучение в рамките на четири месеца.

Мрежата също така ще помага на държавите членки да изпълняват по-добре препоръките относно публичните служби по заетостта, отправени към тях от Съвета в рамките на европейския семестър. През 2014 г. 11 страни получиха такива препоръки — Белгия, България, Испания, Италия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. Националните създатели на политики ще използват експертния опит на мрежата при изготвянето и оценката на политики по заетостта.

Управителният съвет на мрежата на публичните служби по заетостта, съставен от висши ръководители от публичните служби по заетостта, номинирани от всяка държава членка, и от представители на Комисията, ще ръководи дейността на мрежата.

Комисията създаде секретариат, който да подпомага работата на новата мрежа и да се грижи за нейното гладко функциониране и за целесъобразността на политиките.

Контекст

В момента в повечето държави от ЕС се преосмисля ролята на публичните служби по заетостта, за да може те да бъдат превърнати в по-гъвкави, модерни и ориентирани към клиента доставчици на услуги за намиране на работа и възможности за обучение за търсещите работа. Точно сега е моментът да се засили сътрудничеството между тези служби, за да се обединят и увеличат ползите от различни сфери на сътрудничество.

Необходимо е модерните и ефективни публични служби по заетостта да подобрят сътрудничеството си с институциите от сферата на образованието и професионалното обучение, да създадат условия за ползотворно взаимодействие с частните и другите участници на пазара на труда, да обърнат по-голямо внимание на нуждите на работодателите и на развитието на уменията и все повече да използват информационните и комуникационните технологии по интелигентен начин.

От 1997 г. досега съществуваше неформална европейска експертна група на публичните служби по заетостта, която предоставяше на Комисията съвети по въпроси, свързани със заетостта.

Със своя ясен статут и определени задачи новата мрежа ще укрепи сътрудничеството между публичните служби по заетостта. Това ще улесни изпълнението на настоящи и бъдещи действия в рамките на политиката и ще гарантира, че мрежата се признава от всички институции и държави членки.

За повече информация: Публични служби по заетостта

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Публично-частното партньорство е неизползвана възможност за изграждане на инфраструктурата на страната
Няма подготвени проекти с готовност за пристъпване към конкретно договаряне и реализиране Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Увеличават с 4.2 % минималния осигурителен доход в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати
80% от заетите в реалната икономика получават възнаграждения, по-големи от договорения МОД по икономически дейности, по данни на МТСП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е годишният обзор за развитието на българската икономика през 2013 г.
Разглежда както вътрешните фактори, предизвикали промените, така и влиянието на международната среда върху икономическите процеси в страната Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Не е важно с колко, а по какъв начин ще се увеличава цената на тока
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Ще бъдат проучени възможностите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и получаване на ранни доставки на природен газ от Азербайджан за България
Българските проекти за междусистемни газови връзка с Гърция и с Турция - неразделна част от Южния газов коридор Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) започва разработването на национални приложения към европейските стандарти за строителни продукти
Новите работни теми са по линия на сключен договор между БИС и Министерството на инвестиционното проектиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства новата мрежа на публичните служби по заетостта като ключов етап от прилагането на гаранцията за младежта
Новата структура ще помага на страните от ЕС да координират своите политики и действия във връзка с безработицата Още