Брой 182 (692), 23-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Ще бъдат проучени възможностите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и получаване на ранни доставки на природен газ от Азербайджан за България


Българските проекти за междусистемни газови връзка с Гърция и с Турция трябва да бъдат разглеждани като неразделна част от Южния газов коридор, позволявайки значителни газови доставки за България и съседните страни като Румъния, Сърбия и други държави в Европа

По време на визитата на президента Росен Плевнелиев в Азербайджан за церемонията по стартиране изграждането на проектите от Южния газов коридор на ЕС бяха проведени двустранни разговори с азербайджанската страна. Участие в българската делегация взеха и министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов, както и представители на ръководствата на "Булгартрансгаз" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД. В резултат на проведените разговори бяха подписани два документа, осигуряващи сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа.

"Булгартрансгаз" ЕАД подписа с държавната нефтена и газова компания на Азербайджан SOCAR меморандум за разбирателство за проучване възможностите за съвместно развитие на проекта за разширение на газовото хранилище в Чирен.

Подписано бе и писмо за намерения между SOCAR и "Булгаргаз" ЕАД за стартиране на преговори за проучване на възможностите за осъществяване на по-ранни доставки на определени количества природен газ за България от SOCAR към 2017 г. през междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB). Ще бъдат разгледани и възможностите за осъществяване на доставки на природен газ от Азербайджан за страната ни през Турция.

С реализацията на проектите от Южният газов коридор на ЕС, включващ разширението на Южнокавказкия газопровод (SCPx) и изграждането на газопроводите TANAP, TAP и инетерконекторът Гърция-България (IGB), ще бъде осигурен  маршрутът за договорените алтернативни доставки от 1 млрд. куб.м./годишно азербайджански природен газ от находището Шах Дениз 2 за страната ни от 2019 г. Това ще създаде конкуренция между различните източници и доставчици на природен газ за България и ще доведе до реалната либерализация на газовия пазар, както и ще стимулира договарянето на по-конкурентни цени за българските потребители.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Публично-частното партньорство е неизползвана възможност за изграждане на инфраструктурата на страната
Няма подготвени проекти с готовност за пристъпване към конкретно договаряне и реализиране Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Увеличават с 4.2 % минималния осигурителен доход в браншовете без споразумение между работодатели и синдикати
80% от заетите в реалната икономика получават възнаграждения, по-големи от договорения МОД по икономически дейности, по данни на МТСП Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е годишният обзор за развитието на българската икономика през 2013 г.
Разглежда както вътрешните фактори, предизвикали промените, така и влиянието на международната среда върху икономическите процеси в страната Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Не е важно с колко, а по какъв начин ще се увеличава цената на тока
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Ще бъдат проучени възможностите за разширяване на газовото хранилище в Чирен и получаване на ранни доставки на природен газ от Азербайджан за България
Българските проекти за междусистемни газови връзка с Гърция и с Турция - неразделна част от Южния газов коридор Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) започва разработването на национални приложения към европейските стандарти за строителни продукти
Новите работни теми са по линия на сключен договор между БИС и Министерството на инвестиционното проектиране Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства новата мрежа на публичните служби по заетостта като ключов етап от прилагането на гаранцията за младежта
Новата структура ще помага на страните от ЕС да координират своите политики и действия във връзка с безработицата Още