Брой 60 (2315), 29-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП с предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност


Във връзка с реализацията на стратегията на ЕС за дигитална трансформация, по-бързия обмен на стоки на територията на европейската общност, както и готовността на българския бизнес да използва високотехнологични решения, с цел конкурентоспособността му в Европа и света, БТПП се обърна към Националната агенция за приходите за съдействие за реализиране на нормативни промени в Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

Палатата проведе експертни срещи с организациите на спедитори в страната и експерти от бранша по повод необходимостта от въвеждането на електронната товарителница в законодателството, като част от официалните документи, доказващи доставки по смисъла на чл. 21 и чл. 45 от ППЗДДС.  По данни на  НСИ за 2020г. българският бизнес е направил износ на стойност  общо 54702,0 млн. лева и внос на обща стойност 60102,7 млн. лв., като съответно износът за ЕС е 35836,5 млн. лева (за трети страни 18865,5 млн. лв.), а вносът от ЕС е 36555,6 млн. лв. (от трети страни вносът е 23547,1 млн. лева). Данните за януари месец 2021г. в епидемиологичната обстановка са 4685,5 млн. лв. износ и 4941,8 млн. лв. внос. Резултати от  статистическите данни дават категорични аргументи Палатата да настоява пред компетентните институции за въвеждането на този доказателствен способ в нормативната данъчна уредба, предвид невъзможността на българските фирми да запазят своите позиции и конкурентоспособност спрямо останалите европейски икономически оператори при изпращане или превоз на стоки до други страни.

 

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Въвеждане на електронната товарителница в законодателството като част от официалните документи, доказващи доставки Още
Среща на дипломати от Косово с председателя на БТПП
Бяха набелязани мерки за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“
Участие на представители на българския бизнес и официални лица от Турция и България Още
Семинар във Враца „Публични политики в сферата на креативните индустрии”
По проект „RESTART_4Danube” Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за инвестиционен проект на „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД
Размерът на инвестицията възлиза на 26 млн. лв.; 40 нови работни места в нова автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат само в цифров вид
Проект на Наредба за обществено обсъждане Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Иновациите в здравеопазването - основен двигател на европейските заявки за патент през 2020 г.
Статистика на Европейското патентно ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Икономиката на Швейцария – прогноза за бързо възстановяване след постепенното облекчаване на мерките за коронавирус
Българско посолство в Берн Още
Промяна в нормативната процедурата за регистрация при внос в Бразилия на продукти, предназначени за храна за животни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Засилване на доверието в научните изследвания при хранителните продукти: нови правила за повече прозрачност и независимост
Прилагане на Регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска Още