Брой 60 (2315), 29-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Иновациите в здравеопазването - основен двигател на европейските заявки за патент през 2020 г.


• Стабилно търсене на патентна защита в Европейското патентно ведомство /ЕПВ, EPO/ въпреки пандемията
• Данните показват ярък контраст между технологиите и страните на произход
• Изобретенията в здравеопазването нарастват, транспортният сектор с по-малко патенти
• Силен ръст от Китай и Южна Корея; европейските, японските и американските изобретатели с по-малко заявки
• Samsung, Huawei и LG оглавяват класацията на заявителите

Публикуваната на 16 март статистика на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) показва, че иновациите в здравеопазването стимулират патентната дейност през 2020 г.
Медицинските технологии са водещи в областта на изобретенията по отношение на обема, докато фармацевтичните продукти и биотехнологиите са най-бързо развиващите се области.
Въпреки пандемията, общият брой на европейските заявки за патент, подадени през 2020 г., е сравним с този за 2019 г., отчитайки спад от 0,7%.

EПВ е получило общо 180 250 заявки за патент през миналата година, което е малко под рекордното ниво, отчетено през 2019 г. (181 532).

Изобретенията в областта на природните науки нарастват, цифровите технологии остават силни, но намаляват в областта на транспорта

Сред водещите технически области, фармацевтичните продукти (+ 10,2%) и биотехнологиите (+ 6,3%) показват най-голям ръст на патентни заявки. Медицинските технологии (+ 2.6%) представят най-много изобретения през 2020 г., отнемайки първото място от цифровите комуникации, които бяха най-активната област през 2019 г.

Предишните шампиони - цифровата комуникация (технологии, позволяващи 5G мрежи) и компютърни технологии (вкл. изобретения, свързани с изкуствен интелект), продължават да показват силна патентна активност, класирайки се съответно на второ и трето място и нараствайки с 1,0% и 1,9% спрямо 2019 г. Междувременно иновациите в областта на транспорта показват най-голям спад (-5,5%), особено при авиацията и аерокосмическата индустрия (-24,7%) и в по-малка степен при автомобилната (-1,6%).

Китай и Южна Корея отчитат бърз растеж

По отношение на географския произход на изобретенията, петте най-големи заявители през 2020 г. са САЩ (44 293 заявки), следвани от Германия (25 954), Япония (21 841), Китай (13 432) и Франция (10 554), като се наблюдават значителни вариации в темповете на растеж:

Както през 2019 г., най-силните увеличения сред първите 10 страни идват от Китай (+ 9,9%) и Южна Корея (+ 9,2%), като китайските фирми са подали повече заявки в областта на биотехнологиите, електрическите машини / апарати / енергия (където са регистрирани много изобретения за технологии за чиста енергия) и цифрова комуникация. Корейските компании са особено активни в електрическите машини / апарати / енергетика, телекомуникации, полупроводници и компютърни технологии.

Обратно, заявителите от САЩ, които представляват една четвърт от всички заявления в EПВ, са подали с 4,1% по-малко заявки за патент през 2020 г., като значителен спад има в областите транспорт, електрически машини / апарати / енергия и органична фина химия. Заявките за патенти от японски компании и изобретатели са намалели с 1,1% спрямо предходната година, като най-голям спад се наблюдава при транспорта и оптиката.

По-малко заявки от Европа, но Финландия, Франция и Италия променят тенденцията

Компании и изобретатели от 38-те през 2020 г., което е спад с 1,3% поради по-малкото заявяване в области като измерване (което включва сензорни технологии; -10,4%,), органична фина химия (-3,6 %) и електрически машини / апарати / енергия (-2,8%). Независимо от това, кандидатите от страните членки на EПВ отбелязват значителен ръст при фармацевтичните продукти (+ 15%) и биотехнологиите (+ 4,5%).

На ниво държави обемът на подадените заявки също се различава значително: Докато заявленията от Германия, най-голям заявител от Европа, са спаднали с 3,0% през 2020 г., френските и италианските изобретатели са подали съответно с 3,1% и 2,9% повече заявления. Сред 10-те най-големи европейски заявители най-голям спад отбелязва Холандия (-8,2%), следвана от Великобритания (-6,8%). Заявките от Швеция и Дания достигат нивата от 2019 г., докато Финландия регистрира 11,1% ръст благодарение на силното увеличение на броя на изобретенията в цифровите технологии.

Пет европейски компании в класацията Топ 10

Класирането на най-добрите кандидати за 2020 г. също отразява устойчивия растеж на заявките за патент от Китай и Южна Корея. Samsung (3 276 заявки) оглавява таблицата, следван от Huawei (3 113), които водят в класирането и през предходната година, и LG е на трето място (2 909). Топ 10 включва пет компании от Европа (най-големият брой от 2014 г. насам), две от Южна Корея и една от Китай, Япония и САЩ.

 

Цялото съобщение и доклада на ЕПВ Patent Index 2020442 KB

Кратко видео за материалаhttps://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020.html

 

Източник: Патентно ведомство на Р България

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Въвеждане на електронната товарителница в законодателството като част от официалните документи, доказващи доставки Още
Среща на дипломати от Косово с председателя на БТПП
Бяха набелязани мерки за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“
Участие на представители на българския бизнес и официални лица от Турция и България Още
Семинар във Враца „Публични политики в сферата на креативните индустрии”
По проект „RESTART_4Danube” Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за инвестиционен проект на „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД
Размерът на инвестицията възлиза на 26 млн. лв.; 40 нови работни места в нова автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат само в цифров вид
Проект на Наредба за обществено обсъждане Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Иновациите в здравеопазването - основен двигател на европейските заявки за патент през 2020 г.
Статистика на Европейското патентно ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Икономиката на Швейцария – прогноза за бързо възстановяване след постепенното облекчаване на мерките за коронавирус
Българско посолство в Берн Още
Промяна в нормативната процедурата за регистрация при внос в Бразилия на продукти, предназначени за храна за животни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Засилване на доверието в научните изследвания при хранителните продукти: нови правила за повече прозрачност и независимост
Прилагане на Регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска Още