Брой 60 (2315), 29-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на дипломати от Косово с председателя на БТППДелфин Плана, временно управляващ  Посолството на Косово в България, и Буяр Дескай, първи съветник в Посолството на Косово в София, посетиха Българската търговско-промишлена палата и разговаряха с председателя Цветан Симеонов.

Бяха обсъдени състоянието на икономиките на двете страни на фона на световната Ковид криза, като бяха набелязани и мерки за стимулиране на двустранните икономически отношения. Симеонов информира косовските дипломати за резултатите от срещите на ниво български работодателски организации и ръководства на партиите - участнички в предстоящите избори в страната.

Посланик Плана се ангажира да проведе среща с Икономическата камара на Косово, партньор на БТПП, през месец април и да предаде набелязаните мерки за активиране на сътрудничеството между фирми от България и Косово. Потенциални сектори за задълбочаване на взаимодействието са: автомобилна индустрия, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, туризъм и др.

По информация от Министерството на икономиката за стокообмена между двете страни за периода януари-септември 2020 г. в сравнение със същия период на предходната 2019 г. се отчита спад в стокообмена от 14.1%; спад в износа с 17.7%  и ръст при вноса с 40.4%. Търговското салдо остава положително за България. Структурата на външната ни търговия с Косово запазва своя характер, като в износа преобладават изделия и материали от химическата, преработвателната, хранително-вкусовата, фармацевтичната промишленост и селското стопанство. Във вноса са представени основно стоки от стъкло, пластмаси, както и някои изделия на селското стопанство.

При желание за сътрудничество с организации и компании  от Косово заинтересованите фирми могат да заявят интерес в: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg. за включване в предстоящи бизнес инициативи по линия на Палатата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Въвеждане на електронната товарителница в законодателството като част от официалните документи, доказващи доставки Още
Среща на дипломати от Косово с председателя на БТПП
Бяха набелязани мерки за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“
Участие на представители на българския бизнес и официални лица от Турция и България Още
Семинар във Враца „Публични политики в сферата на креативните индустрии”
По проект „RESTART_4Danube” Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за инвестиционен проект на „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД
Размерът на инвестицията възлиза на 26 млн. лв.; 40 нови работни места в нова автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат само в цифров вид
Проект на Наредба за обществено обсъждане Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Иновациите в здравеопазването - основен двигател на европейските заявки за патент през 2020 г.
Статистика на Европейското патентно ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Икономиката на Швейцария – прогноза за бързо възстановяване след постепенното облекчаване на мерките за коронавирус
Българско посолство в Берн Още
Промяна в нормативната процедурата за регистрация при внос в Бразилия на продукти, предназначени за храна за животни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Засилване на доверието в научните изследвания при хранителните продукти: нови правила за повече прозрачност и независимост
Прилагане на Регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска Още