Брой 60 (2315), 29-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“


Русенската търговско-индустриална камара съвместно с Търговско-промишлена палата Стара Загора и Асоциацията на европейските търговски палати (ЕВРОПАЛАТИ) проведоха  уебинар на тема „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“. 

Събитието бе част от проект Бизнес диалог Турция – ЕС (TEBD) - с основна цел  засилване на взаимодействието между турски търговско-промишлени палати и партньорите им в ЕС за насърчаване на сътрудничеството между европейски и турски представители на бизнеса и създаване на нови възможности за интеграция. 

Онлайн семинарът протече при изключителен интерес. Включиха се над 50 участници, между които представители на бизнеса от Русе, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Добрич, Плевен и официални лица от Турция и България. 

В официалната част на събитието Мехмет Али Ердем - търговски аташе към Генералното консулство на Р Турция в Пловдив, и  Светослав Кирков - икономически съветник, Посолство на Република България в Анкара, Турция, представиха актуални икономически данни и проекти, реализирани в двустранните търговски взаимоотношения. 

Въпреки тежката ситуация, предизвикана от пандемията и свиването на голяма част от икономическите сектори в световен мащаб, Турция, като съседна на България държава с мащабна икономика,  остава един от основните партньори във външната ни търговия. Независимо от спада на стокообмена между двете държави с 1,3% през 2020 г., размерът му възлиза на над 4 млрд. лв. по данни на НСИ. Основен дял от турския внос за България имат: електрически машини и апаратури, машинни части, желязо, стомана, мед, пластмасови изделия, моторни превозни средства, памук, плетива, хартиени и картонени изделия. България изнася за турския пазар основно изделия от стомана, медни изделия и руди, цинк, химически продукти, слънчогледови семена, пластмасови и дървени изделия, минерални и нефтени масла, памук. По данни на Министерство на икономиката близо 1 млрд. евро са турските инвестиции в България, а само за първото полугодие на 2019 г. турски компании са инвестирали 23 млн.евро у нас. 

На фона на динамичните търговски взаимоотношения с нашата южна съседка има и много предизвикателства, пред които са изправени контрагентите и от двете страни. Във втората част на уебинара, пред официалните лица, бяха поставени и дискутирани различни проблемни въпроси, свързани с възможностите за облекчения при осъществяване на бизнес пътувания от турски граждани, облекчаване натовареността на граничните пунктове и др. Коментирани бяха и бъдещите планове за развитие на българо-турските търговско-икономически взаимоотношения, настоящи и бъдещи инвестиционни проекти. 
 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Въвеждане на електронната товарителница в законодателството като част от официалните документи, доказващи доставки Още
Среща на дипломати от Косово с председателя на БТПП
Бяха набелязани мерки за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“
Участие на представители на българския бизнес и официални лица от Турция и България Още
Семинар във Враца „Публични политики в сферата на креативните индустрии”
По проект „RESTART_4Danube” Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за инвестиционен проект на „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД
Размерът на инвестицията възлиза на 26 млн. лв.; 40 нови работни места в нова автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат само в цифров вид
Проект на Наредба за обществено обсъждане Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Иновациите в здравеопазването - основен двигател на европейските заявки за патент през 2020 г.
Статистика на Европейското патентно ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Икономиката на Швейцария – прогноза за бързо възстановяване след постепенното облекчаване на мерките за коронавирус
Българско посолство в Берн Още
Промяна в нормативната процедурата за регистрация при внос в Бразилия на продукти, предназначени за храна за животни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Засилване на доверието в научните изследвания при хранителните продукти: нови правила за повече прозрачност и независимост
Прилагане на Регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска Още