Брой 60 (2315), 29-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Семинар във Враца „Публични политики в сферата на креативните индустрии”


Търговско-промишлена палата-Враца, в партньорство с Община Враца, организира и проведе на 25 март  семинар „Публични политики в сферата на креативните индустрии”, по проект: „RESTART_4Danube”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Interreg Danube Transnational Programme с участието на 25 партньора от 11 държави.

Семинарът беше официално открит от Илиана Филипова, Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата Враца. По време на събитието бяха представени следните презентации:

  • Базово проучване в сферата на креативните индустрии в Дунавския регион  
  • Местен план за действие "Зелено градско развитие" 
  • Проект “Women in Business” 
  • Програма за междурегионално сътрудничество  URBACT 
  • Дейността на  Секторна група „Креативни индустрии“ към Enterprise Europe Network 
  • Проекти и инициативи за градско развитие 
  • Детски научен център МУЗЕЙКО
  • Ролята на местните власти за насърчаване на креативните индустрии 
  • Добри практики в сферата на креативните индустрии, Румъния.

Семинарът приключи с оживена дискусия относно разработването и изпълнението на Местния план за действие, Враца.

В онлайн събитието се включиха повече от 60 лица, представители на заинтересовани страни от креативните и творчески индустрии, местни власти, изследователски центрове и партньорите по проекта.

За допълнителна информация по проекта: Мая Милова, ТПП - Враца, тел. 092 660273, e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

Снимки от събитието ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Въвеждане на електронната товарителница в законодателството като част от официалните документи, доказващи доставки Още
Среща на дипломати от Косово с председателя на БТПП
Бяха набелязани мерки за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“
Участие на представители на българския бизнес и официални лица от Турция и България Още
Семинар във Враца „Публични политики в сферата на креативните индустрии”
По проект „RESTART_4Danube” Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за инвестиционен проект на „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД
Размерът на инвестицията възлиза на 26 млн. лв.; 40 нови работни места в нова автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат само в цифров вид
Проект на Наредба за обществено обсъждане Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Иновациите в здравеопазването - основен двигател на европейските заявки за патент през 2020 г.
Статистика на Европейското патентно ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Икономиката на Швейцария – прогноза за бързо възстановяване след постепенното облекчаване на мерките за коронавирус
Българско посолство в Берн Още
Промяна в нормативната процедурата за регистрация при внос в Бразилия на продукти, предназначени за храна за животни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Засилване на доверието в научните изследвания при хранителните продукти: нови правила за повече прозрачност и независимост
Прилагане на Регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска Още