Брой 60 (2315), 29-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ

Икономиката на Швейцария – прогноза за бързо възстановяване след постепенното облекчаване на мерките за коронавирус


Българското посолство в Берн, Швейцария предостави информация относно актуална конюнктурна прогноза на Федералната експертна група по икономика. Информацията е от Държавния секретариат по икономика на Конфедерация Швейцария.

Очакванията за спад на БВП през първото тримесечие са се оправдали, като същевременно с поетапното облекчаване на мерките, започнало в началото на месец март се наблюдава възстановяване. Ситуацията в Швейцария все пак остава динамична и се развива в контекст на изключителна несигурност.

От края на 2020 г. засилването на мерките за спиране на разпространението на вируса обременява сериозно много сектори. В някои от тях – например секторът на услугите се наблюдава срив в бизнес дейността. Ето защо експертната група изчислява, че БВП ще спадне рязко в Швейцария през първото тримесечие. Важно е да се отбележи, че не се очаква спад със същата величина като този, който бе наблюдаван миналата пролет.

Ако епидемиологичното развитие позволява планираното поетапно облекчаване на мерките срещу корона вирус, местната икономика следва да се възстанови много бързо. Потребителите отново ще имат достъп до търговски обекти и ресторанти, чието функциониране бе практически невъзможно през зимните месеци. Оборотите неминуемо ще нараснат. В същото време се очаква експортната индустрия да се възползва от възстановяването на глобалното търсене. Производственият капацитет ще заработи на по-високо ниво, което ще има положително въздействие върху инвестиционната активност в Швейцария. За икономиката като цяло групата икономически експерти очаква ръст на БВП, коригиран за спортни събития от 3% за 2021 г. по този начин икономиката ще нарасне над историческата средна стойност и до края на 2021 г. БВП ще надхвърли нивото отпреди кризата. Очаква се безработицата да намалява постепенно до средно 3,3% през тази година.

Горепосочените прогнози предполагат, че повечето от облекчаващите мерки, планирани за пролетта на 2021 г., могат да бъдат ефективно приложени и че вече няма да е необходимо да се засилват мерките за овладяване на вируса, които имат негативно въздействие върху икономиката. При тези условия икономическото възстановяване трябва да набере скорост. Особено засегнати сектори като международният туризъм постепенно ще излязат от настоящата тежка криза, което е причина групата експерти да определя ръст на БВП до 3,3% през 2022 г. За сравнение, прогнозата от декември 2020 г- бе за ръст от 3,1% през 2022 г. Международният контекст е по-благоприятен към момента, което също е в полза на швейцарския износен сектор. Вследствие на възстановяването, се очаква заетостта да се увеличи значително и безработицата да спадне до 3% средно годишно.

Държавният секретариат по икономика на Конфедерация Швейцария  оценява и основните икономически рискове за страната:

Основните циклични рискове остават свързани с развитието на пандемията на корона вируса, с начина по който икономическите и политическите участници ще реагират на нея както и с негативните икономически ефекти от втората вълна.

При необходимост през следващите месеци в Швейцария или в страни водещи нейни търговски партньори се наложи да бъдат въведени отново ограничителни мерки, както и ако ес наблюдава забавяне на плановете за имунизация, възстановяването ще се забави значително.

По мнение на експертите не може да се изключи, че пандемията ще има своите ефекти върху развитието на икономиката до 2022 г., тъй като новите щамове на вируса могат да отслабят ефективността на съществуващите ваксини. Второстепенните икономически ефекти могат да бъдат по-големи от очакваното и да доведат до огромни загуби на работни места и несъстоятелност на много компании. Рисковете, свързани с нарастването на публичния  и корпоративния дълг също биха се влошили.

Държавният секретариат по икономика допълва икономическите прогнози на експертната група с три икономически сценария, очертаващи последици от значителни икономически рискове. Тези сценарии са представени в рубриката „Икономически прогнози и тенденции за пролет 2021 г.“ тук.

В заключение е важно да се отбележи, че динамиката на международните конфликти продължава да е сериозен риск за силно интегрираната в глобалния сят швейцарска икономика. Допълнителна несигурност в настоящия момент идва и от обтегнатите отгонения между Швейцария и ЕС по въпроса за рамковото споразумение.

Материалът е изготвен от В. Лалова-Мютце, първи секретар в Посолството на България в Берн.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Въвеждане на електронната товарителница в законодателството като част от официалните документи, доказващи доставки Още
Среща на дипломати от Косово с председателя на БТПП
Бяха набелязани мерки за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“
Участие на представители на българския бизнес и официални лица от Турция и България Още
Семинар във Враца „Публични политики в сферата на креативните индустрии”
По проект „RESTART_4Danube” Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за инвестиционен проект на „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД
Размерът на инвестицията възлиза на 26 млн. лв.; 40 нови работни места в нова автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат само в цифров вид
Проект на Наредба за обществено обсъждане Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Иновациите в здравеопазването - основен двигател на европейските заявки за патент през 2020 г.
Статистика на Европейското патентно ведомство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Икономиката на Швейцария – прогноза за бързо възстановяване след постепенното облекчаване на мерките за коронавирус
Българско посолство в Берн Още
Промяна в нормативната процедурата за регистрация при внос в Бразилия на продукти, предназначени за храна за животни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Засилване на доверието в научните изследвания при хранителните продукти: нови правила за повече прозрачност и независимост
Прилагане на Регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска Още