Брой 237 (494), 05-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във Варшава


Представители на БТПП участваха в международното туристическото изложение ТТ Warsaw 2013 (27 - 30 ноември 2013) с цел промотиране и разпространение на разработените до момента туристически продукти по проект RECULTIVATUR, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“. Представени бяха поклонническите пътувания в България. Софийска Света Гора е една от основните дестинации, която привлича голям брой туристи за велосипеден и пешеходен туризъм. Православният маршрут свързва два от обектите на световното културно наследство - Боянската църква и Рилския манастир с дузина манастири и параклиси около столицата.

Българските туристически религиозни продукти, които бяха промотирани, се посрещнаха с голям интерес от различни посетители на изложението – туроператори, индивидуални посетители, хотелиерски асоциации и други заинтересовани страни.

Един от новосъздадените религиозни продукти е културният маршрут „Пътят до Йерусалим“ , който ще бъде официално признат от Съвета на Европа и ще отразява съвместните усилия на партньорите във връзка с развитието на религиозните и културни ценности в Югоизточна Европа. В рамките на дейностите, изпълнени досега, БТПП и другият български партньор - Бургаската регионална туристическа асоциация (БРТА), работят успешно за повишаване на осведомеността и интереса на чуждестранните и местните туристически потоци към българското културно и религиозно наследство и неговото популяризиране на европейския и световния пазар.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във Варшава
Дестинациите „Софийска Света Гора” и „Пътят до Йерусалим“ се посрещнаха с голям интерес Още
Покана за презентация "Знаещият семеен бизнес"
Председателят на Малтийската асоциация на семейните предприятия ще представи решения за устойчивост на модела „семеен бизнес” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговска борса Хаймана и Търговско-промишлена палата – Търговище създават възможности за търговия и инвестиции между двата региона
Трансфер на знания и опит, активно прилагане на Общностното право са сред целите на партньорството между двете организации при изпълнение на съвместния проект Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ подписа Меморандум за сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
На второ четене бе одобрена рамката на държавния бюджет за 2014 г.
Парламентът прие предложението за въвеждане на 20% такса за производителите на вятърна и слънчева енергия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приетите промени в данъчните закони за 2014 г.
Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на ДДС с цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данъка към бюджета.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете
Една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство