Брой 237 (494), 05-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговска борса Хаймана и Търговско-промишлена палата – Търговище създават възможности за търговия и инвестиции между двата региона


 

 

 

 

 

Търговско-промишлена палата – Търговище взе участие в трета партньорска среща по проект „Повишаване на капацитета и работа в мрежа” в гр. Хаймана, Анкара, Турция. Домакин бе водещата организация - Търговска борса Хаймана, като изпълнението на проекта приключи на 4 декември 2013 г.

Проектът бе насочен към повишаване на общите познания, разбиране и осведоменост по отношение на бъдещото приемане на Турция в Европейския съюз и интеграционния процес и на двете страни.

Специфични цели на проекта бяха: трансфер на знания относно ключови дейности на търговските палати, ефективно изпълнение на Общностното право, свързано с бизнеса в Хаймана, споделяне на добри бизнес практики и в двете страни, подпомагане развитието на подходящи условия за подобряване на търговските и инвестиционни възможности.

В рамките на партньорската визита се проведе заключителна конференция по проекта с участието на местната и държавната администрация и представители от селскостопанския сектор на Хаймана.

Като партньорска организация с дългогодишен опит Търговско-промишлена палата – Търговище даваше насоки за добро осъществяване на дейностите и управление на проекта в рамките на 12-месечното изпълнение.

Партньорството се осъществи в контекста на програма ЕС – Турски палатски форум – Фаза II (ETCF II), изпълнявана от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Eurochambres) в сътрудничество със Съюза на палати и борси в Турция (TOBB), съфинансирана от Европейския съюз.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във Варшава
Дестинациите „Софийска Света Гора” и „Пътят до Йерусалим“ се посрещнаха с голям интерес Още
Покана за презентация "Знаещият семеен бизнес"
Председателят на Малтийската асоциация на семейните предприятия ще представи решения за устойчивост на модела „семеен бизнес” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговска борса Хаймана и Търговско-промишлена палата – Търговище създават възможности за търговия и инвестиции между двата региона
Трансфер на знания и опит, активно прилагане на Общностното право са сред целите на партньорството между двете организации при изпълнение на съвместния проект Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ подписа Меморандум за сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
На второ четене бе одобрена рамката на държавния бюджет за 2014 г.
Парламентът прие предложението за въвеждане на 20% такса за производителите на вятърна и слънчева енергия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приетите промени в данъчните закони за 2014 г.
Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на ДДС с цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данъка към бюджета.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете
Една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство