Брой 237 (494), 05-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за презентация "Знаещият семеен бизнес"


БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване, в партньорство с Малтийската асоциация на семейните предприятия организира презентация на тема  "Знаещият семеен бизнес". Тя ще се състои на 10 декември 2013 г. от 9.30 часа в Палатата.

Темата ще бъде презентирана от Марио Дука, председател на Малтийската асоциация на семейните предприятия, собственик на семеен бизнес и водещ специалист в областта.

Контекст

Семейният бизнес е  уникална система, която обединява семейство, бизнес и собственост по неделим начин. Той се отличава със своята приемственост, съвместяване на бизнес и семейни отношения, семейна култура, процес на бързо вземане на решения, гъвкавост и унаследяване.

И въпреки че в България семейният бизнес е още в своята младост, семейните фирми вече се изправят пред предизвикателството на преструктуриране и предаване в ръцете на следващото поколение.

Семейното бизнес консултиране не случайно има своите традиции в страни, където семейният бизнес се предава в ръцете на второ, трето, четвърто поколение наследници. Въпросите, които трябва да се решават, и проблемите, които възникват, са общи, независимо от държавата, културата, времето или икономическата ситуация. Използвайки система, където семейство, бизнес и собственост се разглеждат в тяхната неразривна цялост, семейният бизнес консултант е в състояние да приложи холистичен подход и да предложи решения, които да отчитат спецификата на предизвикателствата, пред които се изправят семействата в  бизнеса.

Над 42% от българските компании наричат себе си семейни и повече от 20% от общия икономически оборот на бизнеса в страната се дължи на частни семейни фирми, които дават работа на повече от 28% от работната сила в страната.

Фирмите, желаещи да се включат, следва да изпратят имейл свободен текст за регистрация на bcci.centre@bcci.bg с наименование на фирмата, представител, позиция, координати.

За допълнителна информация: тел.: 02/8117 477, 981 66 26

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във Варшава
Дестинациите „Софийска Света Гора” и „Пътят до Йерусалим“ се посрещнаха с голям интерес Още
Покана за презентация "Знаещият семеен бизнес"
Председателят на Малтийската асоциация на семейните предприятия ще представи решения за устойчивост на модела „семеен бизнес” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговска борса Хаймана и Търговско-промишлена палата – Търговище създават възможности за търговия и инвестиции между двата региона
Трансфер на знания и опит, активно прилагане на Общностното право са сред целите на партньорството между двете организации при изпълнение на съвместния проект Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ подписа Меморандум за сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
На второ четене бе одобрена рамката на държавния бюджет за 2014 г.
Парламентът прие предложението за въвеждане на 20% такса за производителите на вятърна и слънчева енергия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приетите промени в данъчните закони за 2014 г.
Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на ДДС с цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данъка към бюджета.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете
Една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство