Брой 237 (494), 05-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

На второ четене бе одобрена рамката на държавния бюджет за 2014 г.


Депутатите одобриха на второ четене и рамката на държавния бюджет за 2014 г. Заложените приходи за следващата година са 19 262 702 100 лв. Ръстът е от държавните такси, които в първия вариант бяха 764 719 000 лева, а вече се планира да бъдат 914 719 000 лева. Планираните разходи са 9 899 567 000 лв, които също се увеличават в сравнение с предишния проект, където бяха 9 749 567 000 лева. Трансферите остават същите – 9 794 672 600 лв. Вноската в бюджета на ЕС е 904 690 300 лв. Заложеният дефицит също не се променя и остава 1 336 227 800 лв. За 2014 г. се предвижда да постъпят 17 336 996 700 от данъци, от които 1 574 803 000 лв. от корпоративен данък, 2 632 802 900 от данък върху доходите на физическите лица, 8 281 657 300 лв. от ДДС, 4 377 879 800 лв. от акцизи.

Предвижда се общините да получат трансфери от 2 384 738 800 лв., държавното обществено осигуряване - 4 935 999 400 лв., НЗОК - 988 660 000 лв. По бюджета на съдебната власт се определят приходи от 140 000 000 лв. и разходи от 434 000 000 лв. Трансферът от централния бюджет е 294 000 000 лева. Субсидията за БНР ще е 42 112 000 лв., за БНТ - 65 147 000 лв., а за БТА - 4 085 000 Държавните висши училища ще получат 375 794 500 лв.

Средствата от резерва за икономически растеж и държавност се увеличават със 150 милиона и стават 790 млн. лева. Предвижда се 150-те милиона лева да се използват за инвестиции и програми в областта на енергетиката. До 500 000 000 лева от този резерв ще бъдат използвани за публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". До 100 000 000 лв. ще отидат за структурни мерки и програми за развитие на образованието, в това число - до 22 000 000 лв. за увеличаване на субсидията за обучението в държавните висши училища. До 20 000 000 лв. ще бъдат изразходвани за програми за развитие на иновациите, а до 20 000 000 лв. за бойна подготовка и бойна готовност на въоръжените сили.

Парламентът прие 20-процентната такса за производството на вятърна и слънчева енергия. Изменението в Закона за енергията от възобновяеми източници става с приети текстове на второ четене в проектобюджета за 2014 г. Предвижда се приходите на производителите на електроенергия от ВЕИ да се облагат със задължителна такса, а за невнасянето й да се начислява лихва. Ако таксата не бъде платена в срок или се посочат неверни данни, които водят до намаляването й, се предвижда имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв, а при повторно нарушение - от 7000 до 15 000 лв.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във Варшава
Дестинациите „Софийска Света Гора” и „Пътят до Йерусалим“ се посрещнаха с голям интерес Още
Покана за презентация "Знаещият семеен бизнес"
Председателят на Малтийската асоциация на семейните предприятия ще представи решения за устойчивост на модела „семеен бизнес” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговска борса Хаймана и Търговско-промишлена палата – Търговище създават възможности за търговия и инвестиции между двата региона
Трансфер на знания и опит, активно прилагане на Общностното право са сред целите на партньорството между двете организации при изпълнение на съвместния проект Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ подписа Меморандум за сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
На второ четене бе одобрена рамката на държавния бюджет за 2014 г.
Парламентът прие предложението за въвеждане на 20% такса за производителите на вятърна и слънчева енергия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приетите промени в данъчните закони за 2014 г.
Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на ДДС с цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данъка към бюджета.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете
Една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство