Брой 237 (494), 05-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АРТОН КАПИТАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ARTON CAPITAL HOLDINGS LTD)
Вирджински острови , Великобритания

Консултантска дейност, търговско представителство, търговско посредничество

БЕРКАНА (BERKANA)
Руска федерация

Консултантски услуги по финанси и маркетинг

ВОЛЖСКИ ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ-САМАРА (VOLGA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES-SAMARA)
Руска федерация

Производство и търговия с химически изделия и нефтопродукти

ДОМЛАЙН (DOMLINE)
Руска федерация

Общостроителни работи; електромонтажни работи

ЕРСТЕСВИТ (ERSTESVIT)
Черна гора

Експорт-импорт

ИШХАН АРАРАТ (ISHKHAN ARARAT)
Арменска република

Търговия с риба

КОМПАНИЯ МАГИСТРАЛ (COMPANY MAGISTRAL)
Руска федерация

Търговия на дребно с машинни горива; търговия на едро с горива, включително с авиационен бензин; търговия на едро с течни и газообразно гориво

МОИСЕЕВ ЛИМИТЕД (MOISEEV LIMITED)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Изработка на софтуер и консултации в тази област

МОТИОНШТОРМ ЛИМИТЕД (MOTIONSHTORM LIMITED)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Изработване на софтуер и консултации в тази област

НОВИ ТРАДИЦИИ (NOVI TRADICII)
Руска федерация

Хотелиерство; търговия с недвижими имоти

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект RECULTIVATUR бе представен на международно туристическо изложение във Варшава
Дестинациите „Софийска Света Гора” и „Пътят до Йерусалим“ се посрещнаха с голям интерес Още
Покана за презентация "Знаещият семеен бизнес"
Председателят на Малтийската асоциация на семейните предприятия ще представи решения за устойчивост на модела „семеен бизнес” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговска борса Хаймана и Търговско-промишлена палата – Търговище създават възможности за търговия и инвестиции между двата региона
Трансфер на знания и опит, активно прилагане на Общностното право са сред целите на партньорството между двете организации при изпълнение на съвместния проект Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ подписа Меморандум за сътрудничество в областта на професионалната квалификация в автомобилния транспорт
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
На второ четене бе одобрена рамката на държавния бюджет за 2014 г.
Парламентът прие предложението за въвеждане на 20% такса за производителите на вятърна и слънчева енергия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приетите промени в данъчните закони за 2014 г.
Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на ДДС с цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данъка към бюджета.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете
Една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство