Назад

Резултати от анкета на БТПП относно ефектите от скъпите енергоносители


Българската търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове във връзка с високите цени на електроенергията и природния газ. То се проведе в периода 4-6 януари 2022г.

Проучването показа, че няма фирми, които да са подготвени да се справят със собствени сили поради високите цени на енергийните носители.  Пренебрежимо нисък дял (едва 1%) от фирмите са реализирали прогрес в тези условия, както и тези, които гледат позитивно поради това, че са насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди (3% от анкетираните).

74%  от респондентите посочват, че не могат да планират цените на предлаганите от тях стоки и услуги, поради динамиката в цените на ел. енергията, която в края на 2021г. достигна пикови равнища на пазара „Ден напред“ до нива от 824.55 лв./ MWh.  По този начин предприятията пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране – посочват 34% от предприятията.

За съжаление, сериозните колебания в цената на ел. енергията дава и пряко отражение върху работната сила в предприятието,  която е най-важният ресурс във фирмите, като 63%  посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

41% от от фирмите посочват, че ако кризата продължи прекалено дълго, ще се наложи да съкратят част от персонала,  а 24% - че ще преустановят дейност за неопределено време.

76% от предприемачите считат, че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации, а именно без ограничен таван от 30% на компенсацията. По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители и ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда. Едва 5% от бизнеса определя предложения механизъм за компенсация за достатъчен.

15% от тези, които вече са преустановили дейността си, отбелязват, че ще я възстановят едва когато пазарът на ел. енергия се възстанови до поносимите нива.

----------

След дълга онлайн среща вчера между премиера и работодателските организации бе постигнато споразумение за по-високи компенсации заради цените на промишления ток.  Така при над 185 лева за мегаватчас на свободния пазар, компенсацията ще бъде в размер на 75% от надвишеното. Таванът остава, но той вече е различен - не повече от 250 лева на мегаватчас. Бизнесът очаква днес, 12 януари, новата схема за подпомагане да бъде приета от правителството. Поискано е при възможност новите по-високи компенсации да се платят и за декември миналата година.