Назад

Илиана Филипова е новият председател на ТПП-Враца


На 7 януари 2022г. Агенцията по вписванията отрази промените в ръководството на Търговско-промишлена палата Враца. За председател на УС на ТПП – Враца е вписана Илиана Филипова, а за зам.-председател на УС - Евгени Евгениев.

Вече 30 години с разнородната си и целенасочена дейност ТПП - Враца подпомага развитието  на икономиката и предприемачеството в Северозападния регион.

Сред първите най-активни членове на ТПП Враца са фирмите: „Вратица“, "Химремонтстрой“, "Уника ММ“, „Монтажи“ – Козлодуй и някои частни малки и средни фирми. През 1992 г. Врачанската палата подписва първия си международен договор за сътрудничество с Търговската палата на Крайова.

През 1993 г палатата  открива и офисите си в Лом, Берковица и Ботевград, като по този начин обединява над 1500 фирми от региона. Ето и по-важните ключови моменти, които бележат развитието на ТПП-Враца през годините:

  • През 1997 година започва изпълнение на първия й проект, финансиран по Европейска програма ФАР КРЕДО - „Нов мост" - Икономически анализ и ползи за региона от проектирането и изграждането на нов мост на река Дунав при Оряхово - Бекет.
  • 1998 г. участие в заседание на Икономическата комисия на ООН в Женева
  • 2004 г. посещение за пръв път на еврокомисар в България, вкл. в палата във Враца; Гюнтер Ферхойген идва във Враца точно в деня, когато България получава информация, че успешно е затворила всички преговорни глави
  • 7 юни 2005 г. ТПП Враца по свой проект създава и предоставя финансиране на 10 новорегистрирани фирми на жени, които работят на пазара и до днес.
  • 2007 г. успешно приключва дейността на Евроинфо центъра към палатата, който година по-късно прераства в нов Европейски и иновационен център, част от мрежата Enterprise Europe Network на Европейската комисия.
  • 2009 г. ТПП Враца печели и създава още един център, който да обслужва гражданите - Europe Direct, с което покрива цялата палитра от услуги и групи, с които работи.
  • 2014 г. става 13-тият член на Регионалните академични центрове в България
  • 2016 г. печели поредните 8 проекта с европейско финансиране, участва активно във въвеждането на дуалното обучение и внедряването в България на добри практики от Австрия и Германия в тази сфера.

Към настоящия момент ТПП - Враца успешно е разработила и завършила над 60 проекта с финансиране по програми от ЕС, организирала е над 1450 събития, обучения, семинари и др., участвала е в редица съвети и комитети по наблюдение, организирала е десетки фирмени мисии, членува в над 20 асоциации и мрежи, 4 пъти е носител на отличието „Хермес“  и е получила  над 30 национални и международни отличия.

През последните две години поради Ковид-пандемията Палатата във Враца е пренасочила усилията си и дейността си в онлайн формат, за да отговори на предизвикателствата на дигиталния свят и да подпомогне фирмите в новата дигитална среда. През 2020г. е класирана на първо място в системата от регионалните търговско-промишлени палати на БТПП.