Назад

Промяна в схемата и правилата за публикуване на Службата за публикация в „Официалния вестник“ на ЕС


Агенцията по обществени поръчки информира, че считано от 31.01.2022 г., Службата за публикация на „Официалния вестник“ на Европейския съюз ще прилага нови изискванията за изпращане на информации за публикуване в „TED – Tenders Electronic Daily“. Промяната се отнася до приета нова версия на публикационната схема, използвана от Службата и правилата за публикуване.

Предвид горното, всички обявления, създадени по досегашната схема, следва да се изпратят за публикуване в „Официалния вестник“ на Европейския съюз най-късно до 28.01.2022 г. Непубликуваните до тази дата обявления, следва да бъдат изтрити, създадени повторно и след това изпратени за публикуване.

Агенцията по обществени поръчки предварително се извиняваме за причиненото неудобство.