Назад

Промени в две постановления за подпомагане на туристическия сектор


В Държавен вестник бр. 3 от 11 януари 2022 г. са обнародвани:

Вж. пълния текст на постановлението.

Вж. пълния текст на постановлението.

И двете постановления влизат в сила от 31.12.2021 г.