Назад

Информационен ден по процедурата за кандидатстване: Програма „Акселератор Стартъп София“


На 14.01.2022г. (петък) от 14:00 ч. ще се проведе втори информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма „Акселератор Стартъп София“ на Столична община. Информационният ден ще се проведе онлайн през системата Cisco Webex, като по-долу са публикувани адрес, номер и парола за вход в срещата.

По време на срещата ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и ще бъде отговорено на поставени въпроси.

Консултации, освен по време на информационните дни по Програмата, ще бъдат давани само електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Въпроси“ до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“.

Всички документи и условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“.

14.01.2022 г. (петък), 14:00 ч.:
Адрес (Meeting link):  https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbeb4a64b1262e9d96a419bf1ca37e7
Номер на срещата (Meeting number/access code): 2734 426 0120
Парола (Meeting password): Accel3r@T0r