Назад

Новият ръководител на СТИВ - Прага на посещение в БТППСветослав Стойнев е новият ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в чешката столица Прага.

Стойнев посети Българската търговско-промишлена палата и разговаря с председателя Цветан Симеонов. Обсъдените теми обхванаха приоритетите на българските компании към момента – намиране на нови партньори и пазари, осъществяване на контакти с доставчици на суровини и материали за разширяване на партньорската мрежа, както и търсене на инвеститори.

Стойнев бе запознат с възможностите на Търговския регистър на Българската търговско-промишлена палата, потенциала за получаване на референции и счетоводна информация за състоянието на партньори от двете страни и потенциала на регионалната мрежа от търговски палати в страната.

Председателят на Палатата очерта характеристиките на сътрудничеството на БТПП със сродни организации в Чехия и насърчи установяването на контакт на търговския съветник с ръководството на Чешката търговска палата.

Бе договорено съвместно сътрудничество за опосредстване и насърчаване на бизнес контактите между компании от България и Чехия.