Брой 197 (454), 10-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Кредитна линия на база споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие


В БТПП бяха представени новите възможности за финансиране на българските вносители на базата на  сключеното споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие. Събитието бе организирано съвместно с Посолството на Република Унгария в България и Българо-унгарската търговска камара.

При откриването на събитието председателят на Палатата отбеляза, че с представянето на кредитната линия българският бизнес се запознава с конкретни възможности за финансиране и откриване на нови пазари.

Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетиката,  подчерта, че подписаното споразумение между банките е още една форма на двустранно сътрудничество, която ще помогне за развитието на стокообмена. И добави, че държавата подкрепя създаването на нови механизми за предекспортно и експортно финансиране на български стоки към страни от ЕС и трети страни

Н.Пр. Андраш Клейн, посланик на Унгария у нас, представи данни за търговията - за 2012 г. износът на България към Унгария се е повишил с 10%, а вносът – с 2 %.

Д-р Виктор Нади, заместник-генерален директор на ЕксимБанк Унгария, акцентира на високия кредитен рейтинг на унгарската банка, която е 100% държавно-подкрепена финансова институция (капитал и гаранции) и предлага финансиране, гаранции и финансови инструменти за споделяне на риска, предназначени за насърчаване износа на унгарски стоки и услуги.

Сумата на кредитната линия, която се отпуска, е 10 млн. лв. При наличието на по-големи проекти в сферата на инфраструктурата и комуналните услуги има възможност за разглеждане на индивидуални случаи. Кредитните линии се отпускат за закупуване на изделия от Унгария, с изключение на следните сектори: оръжейни сделки и необработена селскостопанска продукция. По предварителни данни, ЕксимБанк смята, че секторите, които ще представляват интерес и за които имат запитвания от унгарски износители, са: машиностроене, фармация и продукти на дървообработването.

Преди официалното откриване д-р Нади събеседва и сподели опит с Красин Димитров, Посланик Клейн и Цветан Симеонов относно необходимостта от ефективно държавно подпомагане на бизнеса.

Приложения

Информация за кредитния продукт – срокове, процедури и лихвени проценти  ТУК

Споразумение за средносрочната кредитна линия между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие ТУК

Презентация на микрофинансиращата институция Джобс  ЕАД  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения
Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия Още
Кредитна линия на база споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие
Един нов източник за финансиране на български фирми - вносители от Унгария Още
Сдружението на производителите на земеделска техника има подкрепата на БТПП за решаване на проблемите в сектора
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Участие на български фирми на национален щанд на Международната изложба за медицинско и стоматологично оборудване в Дубай
27 – 30 януари 2014 Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.
Формулирани са целите в средносрочна и дългосрочна перспектива Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната Още
Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор
Това се налага от все по-честото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика
Според обявения план организациите на работодателите и профсъюзите ще участват по-активно във формулирането на икономическата политика Още