Брой 197 (454), 10-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика


ЕС настоява социалните фактори да се вземат предвид при определянето на бюджета.

Планът предвижда създаване на социално „табло с показатели“ като допълнение към икономическите данни, вземани предвид при договарянето на националните бюджети с правителствата на страните от ЕС.

Таблото с показатели ще включва 5 основни показателя:

  • безработица
  • процент на младите хора, които нито работят, нито учат, нито се обучават
  • разполагаем доход на домакинствата
  • неравенство
  • индекс за риска от бедност.

Социални, не само икономически

Според обявения миналата седмица план организациите на работодателите и профсъюзите ще участват по-активно във формулирането на икономическата политика.

Предложението е част от серията мерки, целящи подобряване на икономическото управление след финансовата криза.

Планът е и отговор на неотдавнашна среща на върха на ЕС, на която бе решено, че 28-членният блок се нуждае от по-добри начини за наблюдение на икономическите и социалните условия.

Очаква се предложението да бъде включено в дискусия за социалното измерение на икономическата интеграция в Европа на среща на върха на ЕС в края на октомври.

Борба с безработицата

В момента почти една четвърт от младите хора в еврозоната са безработни, като между отделните държави съществуват огромни различия в равнищата на младежката безработица.

Най-високо е равнището в Гърция — 62,9 %, а най-ниско - в Германия — 7,7 %. За да се справи с този проблем, ЕС се стреми да намали разходите и пречките за хората, които искат да се преместят в други страни, за да работят.

Очаква се новото табло с показатели да даде възможност за идентифициране на потенциалните социални проблеми в страните от ЕС на ранен етап и така да могат да бъдат предприети изпреварващи действия.

Ако бъде постигнато споразумение с Европейския парламент и правителствата на страните от ЕС, социалното табло с показатели ще бъде вземано предвид в решенията за икономиката от следващата година.

Стратегията за растеж на Европа

Призив за действия в помощ на безработните

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения
Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия Още
Кредитна линия на база споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие
Един нов източник за финансиране на български фирми - вносители от Унгария Още
Сдружението на производителите на земеделска техника има подкрепата на БТПП за решаване на проблемите в сектора
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Участие на български фирми на национален щанд на Международната изложба за медицинско и стоматологично оборудване в Дубай
27 – 30 януари 2014 Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.
Формулирани са целите в средносрочна и дългосрочна перспектива Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната Още
Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор
Това се налага от все по-честото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика
Според обявения план организациите на работодателите и профсъюзите ще участват по-активно във формулирането на икономическата политика Още