Брой 197 (454), 10-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Участие на български фирми на национален щанд на Международната изложба за медицинско и стоматологично оборудване в Дубай


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на български фирми на национален щанд на Международната специализирана изложба за медицинско и стоматологично оборудване ARAB HEALTH 2014 (27 – 30.01.2014, Дубай, ОАЕ). 

ARAB HEALTH е най-голямaтa в региона международна изложба за медицинско оборудване, която се провежда ежегодно от 1977 г. насам. През 2013 г. участие са взели 3427 изложители на обща изложбена площ от 53 677 кв.м., като посетителите са над 81 580 от цял свят.

Основните представени групи стоки в изложбата са: медицински инженеринг, фармация, зъботехника, технологии за зъботехника, медицинско техническо оборудване, медицински уреди, болнично оборудване, лабораторни технологии, рехабилитационно оборудване, болнични доставки и мебели, апарати за лаборатории, инструменти за зъботехника, техническо и медицинско оборудване за стоматолози, електромедицина, диагностика.

Агенцията поема разходите за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Наемане на оборудване и обзавеждане;
  • Регистрация на изложителите;
  • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
  • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в ARAB HEALTH 2014 следва да поемат всички други разходи.

Информация за процедурата за кандидатстване и необходими документи ТУК

Срок за кандидатстване: 17 октомври 2013 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения
Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия Още
Кредитна линия на база споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие
Един нов източник за финансиране на български фирми - вносители от Унгария Още
Сдружението на производителите на земеделска техника има подкрепата на БТПП за решаване на проблемите в сектора
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Участие на български фирми на национален щанд на Международната изложба за медицинско и стоматологично оборудване в Дубай
27 – 30 януари 2014 Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.
Формулирани са целите в средносрочна и дългосрочна перспектива Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната Още
Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор
Това се налага от все по-честото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика
Според обявения план организациите на работодателите и профсъюзите ще участват по-активно във формулирането на икономическата политика Още