Брой 197 (454), 10-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Сдружението на производителите на земеделска техника има подкрепата на БТПП за решаване на проблемите в сектора


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Никола Александров – председател на УС на Сдружение на производителите на земеделска техника.

Обсъдени бяха възможности за сътрудничество в подкрепа на българските производители на селскостопанска техника, като обучения, участия в изложения, делегации, размяна на информация за чуждестранни партньори и източници за финансиране.

По време на срещата се дискутираха и притеснения от нелоялната конкуренция в областта на производството и търговия на селскостопанска техника и необходимостта от по-строг митническия контрол.

Двете организации се договориха да обединят усилия за по добро информиране на фирмите как да защитят своето производство и да рекламират произвежданите машини и резервни части. Отбелязано бе значението на иновациите и новите технологии, както и финансовите механизми за тяхното внедряване.

БТПП и Сдружението на производителите на земеделска техника ще си сътрудничат при изготвяне на становища и предложения пред държавните институции, свързани с решаване на проблемите на производителите на земеделска техника.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения
Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия Още
Кредитна линия на база споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие
Един нов източник за финансиране на български фирми - вносители от Унгария Още
Сдружението на производителите на земеделска техника има подкрепата на БТПП за решаване на проблемите в сектора
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Участие на български фирми на национален щанд на Международната изложба за медицинско и стоматологично оборудване в Дубай
27 – 30 януари 2014 Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.
Формулирани са целите в средносрочна и дългосрочна перспектива Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната Още
Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор
Това се налага от все по-честото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика
Според обявения план организациите на работодателите и профсъюзите ще участват по-активно във формулирането на икономическата политика Още